Rozmiar: 27837 bajtów

Sprawdź, czy jest tu Twój sąsiad!!!

Wykaz niektórych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz członków Ochotniczych Rezerw Milicji Obywatelskiej szczególnie aktywnych w działaniach represyjnych wobec opozycji politycznej na terenie byłego województwa gorzowskiego w okresie stanu wojennego i w latach późniejszych:

1. Awsiukiewicz Stanisław – funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej MO Gorzów Wlkp., zawodnik "Gwardii" Gorzów w strzelectwie
2. Bernatowicz Marian – funkcjonariusz KW MO Gorzów Wlkp., w latach 90. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Fredry 13B, następnie podjął budowę domu
3. Bielawski Jacek – funkcjonariusz Wydziału II SB, porucznik, w 1994 r. właściciel firmy "IMEX", adres w latach 1990-1995: Gorzów Wlkp., ul. Bohaterów Westerplatte 6
4. Boiński Mieczysław – w 1981 r. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB, pułkownik, wówczas zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul Fredry, w 1990 r.: Gorzów Wlkp., ul. Warszawska 1
5. Borczyk Jerzy – funkcjonariusz SB, fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych
6. Bułach Jan Andrzej – nieżyjący już funkcjonariusz Wydziału II SB, kapitan, w 1994 r. funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa, ur. W 1953 r., absolwent LO w Międzyrzeczu i AWF w Gorzowie Wlkp., gdzie został zwerbowany do SB, uzdolniony sportowo, adres w latach 1990-95: Gorzów Wlkp., ul. Wróblewskiego 34B
7. Chojnacki Julian – funkcjonariusz KW MO Gorzów Wlkp, w 1982 r. podporucznik
8. Cichy (imię nieustalone) – porucznik, dowódca kompanii ROMO, uczestnik akcji pacyfikacyjnych w 1981 i 1982 r.
9. Czuczejko Zdzisław – funkcjonariusz Wydziału II SB, kapitan, w 1994 r. funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa, następnie podpułkownik, Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Zielonej Górze (!!!), 17.11.2003 r. odznaczony przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi (!!!), adres w 1990 r.: Gorzów Wlkp., ul. Matejki 63C
10. Dębicki Anzelm – funkcjonariusz Wydziału II SB, major, w 1994 r. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gorzowie Wlkp., adres w latach 1990-95: Gorzów Wlkp., ul. Szwoleżerów 3B
11. Dołgowski Karol – funkcjonariusz SB, w 1988 r. odznaczony na wojewódzkiej akademii z okazji święta MO i SB
12. Dybuś Franciszek – kapitan, dowódca ZOMO Gorzów Wlkp., odpowiedzialny za bestialską pacyfikację Zakładów Mechanicznych "Ursus" 15-16.12.1981, w 1995 r. zamieszkały Gorzów Wlkp., ul. Matejki 64D
13. Dzikowski Roman – w 1981 r. porucznik, funkcjonariusz SB (syn działacza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i ORMO ze Słubic), przed 1981 r. funkcjonariusz Granicznej Placówki Kontrolnej w Słubicach i w Tuplicach (ur. w 1946 r.)
14. Gojrzewski Zenon – funkcjonariusz SB, fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych
15. Gotowała Krzysztof – członek ORMO, w 1982 r. zatrudniony w PKM Gorzów Wlkp., zamieszkały: Ulim nr 78
16. Górny Stanisław – w 1987 r. podpułkownik, Naczelnik Wydziału Paszportów Wojewódzkiego Urzędu spraw Wewnętrznych Gorzów Wlkp., w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 9E
17. Horbal Kosma – nieżyjący już Komendant Miejski MO, w 1984 r. major, zamieszkały wówczas: Gorzów Wlkp., ul. 9 Maja 1E/8
18. Hrebeniak Aleksander – funkcjonariusz KW MO Gorzów Wlkp., w 1982 r. kapitan, w 1990 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Korczaka 2 B
19. Janecki Tadeusz – funkcjonariusz SB działający na terenie Słubic i pogranicza, zamieszkały w latach 90.: Słubice, Os. Słowiańskie 8D, w 1995 r. współwłaściciel firmy transportowej i cichy wspólnik firmy ochroniarskiej, obecnie prowadzi Firmę ochroniarską "SECURITY TRANS-TADMAR OCHRONA OSÓB I MIENIA", zamieszkały: Rzepin, ul. Poziomkowa 2
20. Janka Błażej – funkcjonariusz SB, w 1982 r. porucznik
21. Januszewski Andrzej – funkcjonariusz Wydziału II SB, porucznik, w 1994 r. funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa, w 1990 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Bohaterów Westerplatte 2
22. Jaros Mieczysław – funkcjonariusz SB, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Narutowicza 24
23. Jarosz Stefan – funkcjonariusz SB, w 1982 i 1983 r. fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Zubrzyckiego 3
24. Jarzyński Stanisław – członek ORMO, w 1982 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Garbary 16/7
25. Zdzisław Jaszczowski
Jaszczowski Zdzisław (pseudonim: Rudi) – w latach 1974-1982 funkcjonariusz MO, następnie funkcjonariusz SB, porucznik, starszy inspektor Wydziału OKPP SB, szczególnie agresywny (trenował sporty walki), asystował podczas pobić działaczy podziemnego Ruchu Młodzieży Niezależnej, zawodnik szachowy, w 2003 r. zwrócił się do Wydziału Pracy Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. o wypłatę 2 mln zł wraz z odsetkami za negatywną opinię uzyskaną w 1990 r. od Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej i niemożność podjęcia pracy w policji (!), zamieszkały w 1982 r. i obecnie: Gorzów Wlkp., ul. Bohaterów Westerplatte 2
26. Jędrzejewski Andrzej – funkcjonariusz KW MO Gorzów Wlkp., w 1982 r. major
27. Jurga Jerzy – funkcjonariusz KM MO, kierowca (wcześniej w Słubicach), od 1986 r. na rencie
28. Kaczmarek Marek – funkcjonariusz MO
29. Kamerduła Piotr – w 1981 r. absolwent AWF Gorzów Wlkp., inspektor Wydziału III SB Gorzów Wlkp., porucznik, giermek kapitana Mariana Styczyńskiego, w 1991 r. próbował zakładać w Gorzowie Partię "X" Stana Tymińskiego, w latach 90. szef Biura Maklerskiego PKO BP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 130, zamieszkały wówczas: Gorzów Wlkp., ul. Szwoleżerów 8C/5
30. Kamiński Zbigniew – funkcjonariusz SB, major, Zastępca Naczelnika Wydziału III SB, w 1994 r. pracownik firmy ochroniarsko-detektywistycznej Baheras, w 1982 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Okólna 29/5, w 1990 r.: ul. Zubrzyckiego 13A
31. Kantarek Wacław Ireneusz – funkcjonariusz SB, ur. W 1953 r., absolwent LO w Międzyrzeczu i w 1976 r. AWF w Gorzowie Wlkp., gdzie został zwerbowany do SB, uzdolniony sportowo, jego ojciec - Wacław był do emerytury zastępcą SB w Międzyrzeczu, w latach 90. agent ubezpieczeniowy Commercial Union, zamieszkały wówczas: Gorzów Wlkp., ul. Walczaka
32. Karwowski Zdzisław – w 1982 r. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego MO Gorzów Wlkp., w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Żółkiewskiego 4
33. Kasprzak Józef – dowódca ZOMO w Gorzowie Wlkp., kapitan, odpowiedzialny za brutalną pacyfikację manifestacji 31.08.1982 r. w drugą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych (zomowcy bili demonstrantów nawet w Katedrze, gdzie ci ostatni próbowali się schronić, rzucali petardy w stronę ołtarza, wybijali zabytkowe witraże, przez które wrzucali świece dymne; po kilku dniach jedna osoba zmarła wskutek zatrucia gazem łzawiącym), w 1994 r. funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
34. Kasprzak Stanisław – funkcjonariusz SB, kapitan, absolwent AWF w Gorzowie Wlkp., od 1981 r. przydzielony do rozpracowywania kręgów instruktorów harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KICHAM), w nomenklaturze SB było to tzw. czarne harcerstwo, którego spotkania odbywały się w "białym" i "czerwonym kościółku" w Gorzowie Wlkp., specjalista od inwigilowania podziemnego Ruchu Młodzieży Niezależnej, w latach 1983-84 przydzielony jako rezydent do Klubu pod Filarami, gdzie ścigał zespoły punkowe, wyjątkowo brutalny podczas przesłuchań, zamieszkały obecnie: Gorzów Wlkp., ul. Gwiaździsta
35. Kawala Tadeusz – funkcjonariusz SB
36.
37. Kilczewski Jerzy – funkcjonariusz SB, w 1982 r. major (przed 1979 r. w Słubicach), fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych, zamieszkały w 1982r i w 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Zubrzyckiego 3/10
38. Kinach Witold – członek ORMO
39. Klepka Władysław – funkcjonariusz SB, Naczelnik Wydziału Polityczno-Wychowawczego, major, w latach 90. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., 02.06.1997 r. odpowiadał za bezpieczeństwo Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Jego pamiętnej wizyty w Gorzowie Wlkp. (!!!), adres w latach 1990-95: Gorzów Wlkp., ul. Bohaterów Westerplatte 2
40.
41. Knioch (imię nieustalone) – funkcjonariusz MO
42. Kołowski Roman – w 1981/82 porucznik, od 1978 r. Komendant Miejski MO w Słubicach, zamieszkały wówczas i do dziś: Słubice, Pl. Przyjaźni 17/5, szczególnie gorliwy w akcjach represyjnych na terenie Słubic
43. Korol Waldemar – funkcjonariusz MOLech Kosiorowski
44. Kosiorowski Lech – pułkownik, w 1982 r. Komendant Wojewódzki MO, zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Puszkina
45. Kościelniak Benedykt – w 1982 r. podpułkownik, dowódca ROMO Gorzów Wlkp., odpowiedzialny za akcje pacyfikacyjne na terenie ZM "Ursus" 15-16.12.1981 r., w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Korczaka 2B
46. Kozłowski Ryszard – funkcjonariusz SB, w latach 90. długoletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie Wlkp.
47. Krakowiak Tadeusz – funkcjonariusz SB, w 1982 r. podpułkownik, szef grupy o kryptonimie "DACH" (sygnatura: GO-5004) – była to esbecka nazwa akcji rozrzucania ulotek z worka na dachu budynku.; specjalny środek powoli przeżerał sznurki, którymi zabezpieczony był worek i uwalniał porywane później przez wiatr ulotki; esbecy wpadali we wściekłość, bo kiedy już namierzyli dach, nie było na nim człowieka.
48. Krycuk Tadeusz – w 1981/82 porucznik, Zastępca Dowódcy ZOMO Gorzów Wlkp., szczególnie bestialski w brutalnej akcji pacyfikacyjnej ZM "Ursus" 15-16.12.1981 r., fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych, zamieszkały wówczas i w 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Mieszka I 53/3
49. Krzyżaniak Jan – w 1981 r. podpułkownik, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego MO Gorzów Wlkp., dowódca bestialskiej akcji pacyfikacyjnej ZM "Ursus" 15-16.12.1981 r., w 1989 r. pułkownik, Zastępca Szefa WUSW Gorzów Wlkp.
50. Kusio Wiesław – w 1982 r. emerytowany funkcjonariusz MO, lecz biorący udział w akcjach na terenie Gorzowa, zamieszkały wówczas i w 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 16
51. Laska (imię nieustalone) – funkcjonariusz SB
52. Lecyk Wiesław – funkcjonariusz SB, major, w latach. 90. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., w 1999 r. zamieszany w przemyt samochodu, w latach 1990-95 zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Stanisławskiego 1G
53. Łapanowski Adam – funkcjonariusz MO, w 1988 r. odznaczony na wojewódzkiej akademii z okazji święta MO i SB, obecnie zamieszkały: Tursk 28
54. Łokcik Wincenty – pułkownik (w 1987 r. na emeryturze), zamieszkały Gorzów Wlkp., ul. Zubrzyckiego 3
55. Maciejowski Władysław (pseudonim Grisza) – funkcjonariusz Wydziału III SB, Zastępca Naczelnika Wydziału V SB, szczególnie gorliwy w akcjach nękania i prowokacji, lubował się w torturowaniu młodzieży i pałowaniu wiernych wychodzących z Katedry po Mszach Świętych za Ojczyznę i modlitwach w intencji niewinnie więzionych, fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych, w 1978 r. odznaczony Medalem Janka Krasickiego, zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Staszica, w latach 90. na ul. Staszica prowadził kiosk z alkoholem i pornografią oraz koordynował handel byłych esbeków w strefie przygranicznej, zabrnął w długi i popełnił samobójstwo
56. Makowski Zdzisław – funkcjonariusz SB
57. Małkiński Zdzisław – funkcjonariusz Wydziału III SB, Zastępca Wydziału Studiów i Analiz, kapitan, w 1994 r. pracownik Biura Maklerskiego Banku Zachodniego, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Wyczółkowskiego 26
58. Marzątka Marian – w 1982 r. emerytowany funkcjonariusz MO, aktywny w akcjach stanu wojennego, w latach 80. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Broniewskiego 6C w 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Matejki 63D
59. Maternik Eugeniusz – w 1988 r. Naczelnik Wydziału PG WUSW Gorzów Wlkp., w latach 80. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Broniewskiego 6C, w 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Dowbora-Muśnickiego 26
60. Nawrocki (imię nieustalone) – funkcjonariusz SB, w 1982 r. podpułkownik, (wcześniej w Słubicach) zamieszkały w Gorzowie Wlkp.
61. Neuman Marek – funkcjonariusz Wydziału II SB, kapitan, w 1994 r. urzędnik w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. odpowiedzialny za parki krajobrazowe, w latach 1990-95 zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Broniewskiego 6C
62. Osiński Józef – funkcjonariusz SB, w 1982 r. kapitan, inspektor Sekcji "B" SB
63. Piasek Jarosław – funkcjonariusz SB, Zastępca Naczelnika Wydziału, porucznik, w 1994 r. Zastępca Komendanta Rejonowego Policji w Strzelcach Krajeńskich, w 1995 r. zamieszkały: Strzelce Krajeńskie, ul. Wyzwolenia 18E
64. Pilitowski Jerzy – w 1981/82 r. kapitan, Naczelnik w Wydziale III SB, odpowiedzialny za akcje pacyfikacyjne, autor działań penetracyjnych wobec opozycji i współtwórca tzw. podziemia gorzowskiego zgrupowanego wokół biuletynu "Feniks", w 1981 r. Jako dziennikarz gazety zielonogórskiej penetrował I Krajowy Zjazd Solidarności w Gdańsku, zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 10I/5, po 1989 r. popełnił samobójstwo
65. Piosik Grzegorz – funkcjonariusz SB, oddelegowany do "Stolbudu", w latach 1990-95 zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Broniewskiego 6F
66. Piotrowski Lucjan – funkcjonariusz SB, zamieszkały w 1982 r.: Gorzów Wlkp., ul. Kręta 5
67. Piwowar Władysław – w 1982 r. kapitan, funkcjonariusz MO
68. Poniedziałek Stanisław – Naczelnik Wydziału IV SB, major, w 1994 r. właściciel firmy ochroniarsko-detektywistycznej specjalizującej się w ochronie konwojów celnych, w latach 1990-95 zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 9E
69. Popiołek Bolesław – funkcjonariusz SB, w 1982 r. porucznik, w latach 90. zatrudniony w Telekomunikacji Polskiej S.A., zamieszkały wówczas: Gorzów Wlkp., ul. Staszica 9A
70. Przepierski (imię nieustalone) – w 1981/82 r. jeden z dowódców ZOMO Gorzów Wlkp., dowodził w akcjach pacyfikacji demonstracji ulicznych w Szczecinie w dniu 03.05.1982 r., brutalnie rozpędzając uczestników nielegalnych w okresie PRL-u obchodów Święta Konstytucji 3 Maja
71. Przybyła Andrzej – funkcjonariusz SB
72.
73. Ratajczak Stefan – funkcjonariusz SB, szczególnie agresywny
74. Rejter (imię nieustalone) – w 1981 r. Zastępca Komendanta Miejskiego MO w Słubicach, w grudniu 1981 r. w akcjach pacyfikacyjnych w Gorzowie Wlkp. oraz w pacyfikacji Zakładów Cegielskiego w Poznaniu, zamieszkały wówczas i w 1995 r. w Słubicach, po 1990 r. pracował w Słubicach jako zastępca dyrektora jednej ze szkół, w 1981 r. porucznik
75. Rychlewski Edmund – funkcjonariusz KW MO Gorzów Wlkp., w 1982 r. major, zamieszkały wtedy i w 1995 r. Gorzów Wlkp., ul. Łużycka 6/7
76. Secler Mirosław – funkcjonariusz Wydziału III SB, porucznik, w 1981 r. absolwent AWF Gorzów Wlkp. (praca magisterska: Rola WBTM Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej "Juventur" w kształtowaniu postaw społeczno-politycznych młodzieży gorzowskiej w latach 1979-1980. Sygnatura: M.1097), w 1994 r. prokurent w spółce z o. o. "Kliner" w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wawrzyniaka 64, w 1997 r. współwłaściciel tej firmy i wówczas zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Fredry 1C/5
77. Sidor(imię nieustalone) – funkcjonariusz SBRyszard Sidorowicz
78. Sidorowicz Ryszard – funkcjonariusz SB, kapitan, specjalizował się w przeszukaniach mieszkań działaczy opozycji
79. Sikora Zdzisław – funkcjonariusz SB, w 1988 r. odznaczony na wojewódzkiej akademii z okazji święta MO i SB, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Broniewskiego 6F
80. Sikorski Czesław – funkcjonariusz SB, chorąży, starszy referent Samodzielnej Sekcji "A" SB
81. Siwek Alfred – funkcjonariusz Wydziału III SB, major, w 1994 r. szef firmy "Ston", przez ostatnich kilka lat wydawał w Kostrzyniu miesięcznik "Kurier Pogranicza", w 1982 i 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Broniewskiego 6D
82.
83. Skomorucha Janusz – lekarz medycyny, zatrudniony w 1981-89 w KW MO (WUSW) Gorzów Wlkp., po 13 grudnia 1981 r. oddelegowany także do więzienia w Wawrowie, skąd pod pozorem pomocy internowanym przechwytywał grypsy, dziś prowadzi prywatną praktykę w przychodni przy ul. Piłsudskiego, zamieszkały wtedy i w 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Mieszka I 65A
84. Skupień Antoni – podpułkownik, Naczelnik Wydziału Ogólnego KW MO Gorzów Wlkp.
85. Słowiński Jacek – funkcjonariusz SB, adres w latach 1990-95: Gorzów Wlkp., ul. Stilonowa 24
86. Smoliński Zygmunt – funkcjonariusz SB, wyższy oficer, w 1982 i 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Berlinga 4A
87. Sobczyński Czesław – funkcjonariusz Wydziału V SB, starszy chorąży, specjalista od brutalnych pobić w trakcie przesłuchań, w latach 80. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Narutowicza 24, w 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Daszyńskiego 4
88. Sołtys Ferdynand – chorąży, funkcjonariusz KW MO Gorzów Wlkp.
89. Sołtysiak Walenty – funkcjonariusz SB, w 1982/83 fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Broniewskiego 6A
90. Staszewski Witold – funkcjonariusz SB, Naczelnik Wydziału Śledczego SB, major, odpowiedzialny za brutalne pobicia w trakcie przesłuchań, w 1994 r. Kierownik Zawodów Żużlowych KS "Stal-Brunat" Gorzów, w latach 1990-95 zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Broniewskiego 6B
91. Stępkowski Feliks – w 1987 r. Komendant Wojewódzki ORMO, Zastępca Dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Kołłątaja 8D
92. Strychanin Ryszard – funkcjonariusz MO, starszy chorąży sztabowy w Wydziale Przestępstw Gospodarczych, w 1982 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Stilonowa 18/10, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Wróblewskiego 36C
93. Styczyński Marian – funkcjonariusz SB, kapitan, fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych, 04.09.1982 r. współsprawca porwania spod bramy ZWCh "Stilon" pracownika tego przedsiębiorstwa, który 31.08.1982 r. uczestniczył w demonstracji pod Katedrą; w nieistniejącym już komisariacie MO przy ul. Piłsudskiego podczas brutalnego przesłuchania przykładał porwanemu pistolet do głowy i krzyczał: "Pier... ciebie w łeb, podrzucimy ciebie na śmietnisko i będzie na Cyganów"; następnie przesłuchiwanego zaprowadził, jak to nazwał "do chłopców z ZOMO, aby wzięli sobie odwet za odniesione rany"; podczas przesłuchania w prokuraturze wykrzykiwał zza drzwi do prokuratora: "Co on się tak pier... z tą Solidarnością"; po 1989 r. otworzył własną firmę; zamieszkały w 1982 i w 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Bema 7A/2, obecnie: Gorzów Wlkp., ul. Naruszewicza 1.
94. Szafrański Jerzy – prawdopodobnie funkcjonariusz SB, fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych, zamieszkały w 1982 r.: Gorzów Wlkp., ul. Sportowa 14C/8
95. Szczerbicki Edward – funkcjonariusz SB, Kierownik Sekcji A, porucznik, w 1994 r. szef firmy ochroniarskiej "Sezam", obecnie sprawuje funkcję kierownika ochrony w firmie ochroniarskiej Solcom-Bayard (do niedawna Clar-System), w latach 1990-95 zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Berlinga 5
96. Szmigir Zenon – w 1988 r. funkcjonariusz WUSW Gorzów Wlkp., kapitan, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Dowbora-Muśnickiego 18
97. Szumski Zbigniew – członek ORMO, w 1982 i w 1983 r. pracownik Elektrociepłowni Gorzów Wlkp., fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych, wówczas zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Pomorska 35
98. Śliwiński (imię nieustalone) – funkcjonariusz SB, w 1982 r. porucznik
99. Tkaczenko Mieczysław – funkcjonariusz SB, kapitan, w 1981 r. oddelegowany do nadzoru SB nad Wojewódzkim Urzędem Telekomunikacyjnym, ekspert od zakładania podsłuchów telefonicznych działaczom opozycji, w 1995 r. zamieszkały Gorzów Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 52
100. Tomaszewski Józef – funkcjonariusz KW MO Gorzów Wlkp.
101. Trajgis Zdzisław – funkcjonariusz SB, w latach 90. Komendant, Kierownik Samodzielnej Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej I Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp. przy ul. Obotryckiej, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Zapolskiej 7
102. Wandziuk Witold – członek ORMO
103. Wilk Stanisław – funkcjonariusz MO w 1988 r. odznaczony na wojewódzkiej akademii z okazji święta MO i SB
104. Wnęk Kazimierz – funkcjonariusz MO, w 1982 r. kapitan, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Berlinga 5A
105. Wojtczak Jerzy – funkcjonariusz SB, Zastępca Naczelnika Wydziału, kapitan, od początku lat 90. po dzień dzisiejszy prowadzący punkt TOTO przy ul. Wełniany Rynek, adres w latach 1990-95: Gorzów Wlkp., ul. Wróblewskiego 45
106. Wyśmierski Henryk – funkcjonariusz KW MO Gorzów Wlkp., w 1982 r. kapitan, w latach 1990-95 zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Chodkiewicza 31
107. Zdanowicz Stanisław – funkcjonariusz SB, kapitan, starszy inspektor Wydziału V SB, w 1982 r. zamieszkały: Lipki Wielkie, ul. Szosowa 1

108. Ziółkowski Stanisław – funkcjonariusz Wydziału III SB, w 1982 r. kapitan, zamieszkały wówczas: Gorzów Wlkp., ul. Gwiaździsta 7/1
109. Żołnowski Mirosław – funkcjonariusz SB, w 1982 r. inspektor Wydziału III SB, w 1982 r. absolwent AWF Gorzów Wlkp. i autor pracy magisterskiej (!!!): Stanowisko studentów IV roku wobec akcji strajkowych w Filii, organizowanych w listopadzie i grudniu 1981 r., sygnatura: M.1175, napisanej pod kierownictwem naukowym (!) doc. dra Arkadiusza Ogrodowczyka
110. Brzozowski Tadeusz – funkcjonariusz Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Słubicach, w latach 80. zamieszkały: Słubice ul. Jedności Robotniczej 8/9
111. Szarzyński Marian – funkcjonariusz MO, 31.08.1982 r. podczas brutalnie tłumionej demonstracji w drugą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych z milicyjnego samochodu filmował uczestników manifestacji; na podstawie nagrań SB identyfikowała później demonstrantów; zamieszkały wówczas: Gorzów Wlkp., ul. Pomorska 32
112. Głąb Jerzy – funkcjonariusz ZOMO, współautor raportu na działaczy podziemnej "Solidarności Polski Walczącej"
113. Golanowski (imię nieustalone) – funkcjonariusz SB, specjalizował się w przeszukaniach mieszkań działaczy opozycji
114. Piotrowski Krzysztof – funkcjonariusz ZOMO, współautor raportu na działaczy podziemnej "Solidarności Polski Walczącej"
115. Rembin Zenon – funkcjonariusz SB, w 1982 r. kapitan
116. Remlein (imię nieustalone) – funkcjonariusz SB
117. Szmańda Józef – funkcjonariusz SB
118. Sroczyński Andrzej – funkcjonariusz SB, starszy inspektor Wydziału Ochrony Gospodarki SB
119. Śmieja (imię nieustalone) – funkcjonariusz SB, w stanie wojennym "opiekował się" Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Gorzowie Wlkp.
120. Wiśniewski (imię nieustalone) – funkcjonariusz SB
121. Żebrowski Mieczysław – funkcjonariusz ZOMO, współautor raportu na działaczy podziemnej "Solidarności Polski Walczącej"
122. Zakrzewski Zdzisław – funkcjonariusz SB, w 1986 r. wykrzykiwał do bitego podczas przesłuchania działacza Ruchu Młodzieży Niezależnej Grzegorza Sychli: "Pamiętaj Sychla, gdy będzie kiedyś drugi raz stan wojenny czy jakakolwiek zawierucha, to ja osobiście ciebie i twojego brata zastrzelę!".
123. Kwaśny (imię nieustalone) – w 1982 r. funkcjonariusz SB, następnie pracował jako milicjant w Strzelcach Krajeńskich, ur. w 1955 r., absolwent technikum przy ul. Dąbrowskiego w Gorzowie Wlkp., fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych, 04.09.1982 r. współsprawca porwania spod bramy ZWCh "Stilon" pracownika tego przedsiębiorstwa, który 31.08.1982 r. uczestniczył w demonstracji pod Katedrą; w nieistniejącym już komisariacie MO przy ul. Piłsudskiego asystował podczas brutalnego przesłuchania porwanego; w 1982 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Wawrzyniaka.
124. Słomiński (imię nieustalone) – w latach 80. funkcjonariusz SB, zamieszkały wówczas: Gorzów Wlkp., ul. Pomorska 32.
125. Andrzejewski Józef – młodszy inspektor Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., chorąży
126. Antonowicz Zenon – inspektor Wydziału V SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
127. Bartosz Roman – inspektor Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
128. Bełcik Jerzy – starszy inspektor Grupy V SB w Słubicach, kapitan
129. Bielecki Andrzej – inspektor Wydziału OG SB w Gorzowie Wlkp., sierżant
130. Bielski Jan – inspektor Grupy VI SB w Strzelcach Krajeńskich, podporucznik
131. Binkowski Jerzy – starszy inspektor Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., major
132. Borkowski Aleksander – Naczelnik Wydziału Paszportów SB w Gorzowie Wlkp., major
133. Buczkowski Edward – starszy inspektor Grupy VI SB w Sulęcinie, porucznik
134. Burdzy Zbigniew – inspektor Wydziału III SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
135. Cap Janusz – inspektor Grupy VI SB w Międzyrzeczu, podporucznik
136. Celka Aleksander – starszy inspektor Wydziału III SB w Gorzowie Wlkp., kapitan
137. Chojnacki Zenon – starszy inspektor Wydziału III SB w Gorzowie Wlkp., porucznik
138. Czerski Ireneusz – inspektor Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
139. Czerwik Zdzisław – Zastępca Szefa RUSW ds. SB w Myśliborzu, porucznik
140. Czyż Zbigniew – starszy inspektor Grupy V SB w Słubicach, porucznik
141. Drażdżyński Zbigniew – starszy inspektor Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., porucznik
142. Dudziak Henryk – starszy inspektor Grupy IV SB w Dębnie, starszy chorąży
143. Dymek Eugeniusz – starszy inspektor Wydziału SiA SB w Gorzowie Wlkp., kapitan
144. Fornalczyk Jadwiga – sekretarka SB w Międzyrzeczu, szeregowy
145. Frydryk Roman – inspektor Wydziału III SB w Gorzowie Wlkp., kapitan
146. Gabalska Teresa – sekretarka Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., plutonowy
147. Gębka Stanisław – młodszy inspektor Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., młodszy chorąży
148. Goszczak Eugeniusz – inspektor Wydziału V SB w Gorzowie Wlkp., sierżant sztabowy
149. Górkiewicz Radosław – w dyspozycji Szefa WUSW ds. SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
150. Gramatyka Grzegorz – inspektor Grupy VI SB w Międzyrzeczu, podporucznik
151. Gronkowski Józef – starszy inspektor Wydziału III SB w Gorzowie Wlkp., porucznik
152. Gruszczyński Leszek – inspektor Grupy V SB w Kostrzynie nad Odrą, podporucznik
153. Gryszczuk Bronisław – starszy inspektor Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., kapitan
154. Guziec Zbigniew – referent Samodzielnej Sekcji "A" SB w Gorzowie Wlkp., młodszy chorąży
155. Harasimowicz Hubert – inspektor Wydziału V SB w Gorzowie Wlkp., młodszy chorąży
156. Hoffmann Witold – starszy inspektor Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., porucznik
157. Horbal Mirosław – w dyspozycji Szefa WUSW ds. SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
158. Januszewska Elżbieta – sekretarka Wydziału III SB w Gorzowie Wlkp., starszy kapral
159. Józefowski Dariusz – inspektor Wydziału OG SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
160. Jóźwiak Zenon – Zastępca Szefa WUSW ds. SB w Gorzowie Wlkp., pułkownik
161. Kaczmarek Roman – w dyspozycji Szefa WUSW ds. SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
162. Kail Włodzimierz – starszy inspektor Grupy VI SB w Kostrzynie nad Odrą, porucznik
163. Kamiński Stanisław – Zastępca Naczelnika Wydziału III SB w Gorzowie Wlkp., major
164. Kędra Henryk – inspektor Wydziału OG SB w Gorzowie Wlkp., starszy sierżant
165.
166. Kłos Leszek – inspektor Wydziału OG SB w Gorzowie Wlkp., starszy chorąży
167. Kłysz Danuta – inspektor Wydziału "C" SB w Gorzowie Wlkp., szeregowy
168. Kłysz Jan – starszy inspektor Wydziału PiW SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
169. Knioch Eugeniusz – starszy inspektor Wydziału OG SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
170. Kolber Mirosław – inspektor Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., porucznik
171. Kołodziejczak Mieczysław – w dyspozycji Szefa WUSW ds. SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
172. Koźbiał Maciej – kompania patrolowa SB w Gorzowie Wlkp., szeregowy
173. Krawiec Roman – starszy inspektor Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., kapitan
174. Kubiak Włodzimierz – starszy inspektor Wydziału OG SB w Gorzowie Wlkp., major
175. Kubicki Jan – młodszy inspektor Wydziału VI SB w Gorzowie Wlkp., starszy kapral
176. Kukulski Leszek – starszy inspektor Wydziału OG SB w Gorzowie Wlkp., porucznik
177. Kuźmin Zdzisław – inspektor Grupy VI SB w Słubicach, podporucznik
178. Kuźniak Jarosław – inspektor Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
179. Lachowicz Stanisław – inspektor Grupy II SB w Międzyrzeczu, porucznik
180. Laskowski Zbigniew – młodszy inspektor Wydziału OG SB w Gorzowie Wlkp., starszy kapral
181. Leszczyński Jan – inspektor Wydziału Śledczego SB w Gorzowie Wlkp., porucznik
182. Lewandowicz Zbigniew – kompania patrolowa SB w Gorzowie Wlkp., szeregowy
183. Lewandowski Grzegorz – młodszy inspektor Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., chorąży
184. Ługowska Janina – sekretarka Wydziału "C" SB w Gorzowie Wlkp., starszy sierżant
185. Markiewicz Bogdan – kierownik sekcji Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., kapitan
186. Markowski Bogdan – inspektor Grupy II SB w Słubicach, starszy chorąży
187. Marzątka Jerzy – inspektor Wydziału OKPP SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
188. Marzątka Leszek – inspektor Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
189. Matuszak Czesław – starszy inspektor Grupy V SB w Sulęcinie, porucznik
190. Mazur Ryszard – starszy inspektor Wydziału III SB w Gorzowie Wlkp., kapitan
191. Meyer Tadeusz – starszy inspektor Wydziału OG SB w Gorzowie Wlkp., porucznik
192. Michalak Marek – inspektor Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
193. Michalak Ryszard – Kierownik Referatu VI SB w Międzyrzeczu, porucznik
194. Mikołajko Krzysztof – starszy technik Wydziału "C" SB w Gorzowie Wlkp., młodszy chorąży
195. Młodziński Eugeniusz – inspektor Wydziału III SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
196. Mroczkowska Danuta – młodszy inspektor SB w Gorzowie Wlkp., młodszy chorąży
197. Nizio Zdzisław – Kierownik Sekcji Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., kapitan
198. Nowak Zbigniew – inspektor Wydziału III SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
199. Nowakowski Hieronim – Zastępca Szefa RUSW ds. SB w Strzelcach Krajeńskich, kapitan
200. Okopa Grzegorz – starszy inspektor przy Zastępcy Szefa WUSW ds. SB w Gorzowie Wlkp., kapitan
201. Oleszczak Włodzimierz – starszy inspektor Wydziału OG SB w Gorzowie Wlkp., porucznik
202. Ostojicz Aleksander – starszy inspektor Wydziału OG SB w Gorzowie Wlkp., kapitan
203. Pawlak Mirosław – w dyspozycji Szefa WUSW ds. SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
204. Piasecki Wojciech – inspektor Wydziału SiA SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
205. Pilitowska Bogdana – młodszy inspektor Wydziału "C" SB w Gorzowie Wlkp., starszy chorąży
206. Podkańska Krystyna – młodszy inspektor SB w Gorzowie Wlkp., młodszy chorąży
207. Potrzebowski Tadeusz – Zastępca Naczelnika Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., kapitan
208. Pruś Teresa – referent Samodzielnej Sekcji "A" SB w Gorzowie Wlkp., młodszy chorąży
209. Przepiórka Zbigniew – inspektor Grupy VI SB w Strzelcach Krajeńskich, podporucznik
210. Przybylski Stanisław – w dyspozycji Szefa WUSW ds. SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
211. Przygocki Mirosław – inspektor Grupy III SB w Kostrzynie nad Odrą, kapral
212. Raćko Zenon – inspektor Wydziału OG SB w Gorzowie Wlkp., młodszy chorąży
213. Ring Jarosław – inspektor Wydziału III SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik, w latach 90. zakładał w Gorzowie Wlkp. "Samoobronę" (!)
214. Romańczuk Jerzy – inspektor Samodzielnej Sekcji "A" SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
215. Romas Czesław – młodszy inspektor Wydziału Śledczego SB w Gorzowie Wlkp., chorąży
216. Rybakowski Zbigniew – inspektor Wydziału V SB w Gorzowie Wlkp., młodszy chorąży
217. Rybiński Zbigniew – inspektor Wydziału IV SB w Gorzowie Wlkp., podpodporucznik
218. Ryński Michał – inspektor Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
219. Sawiński Eugeniusz – Zastępca Szefa RUSW ds. SB w Międzyrzeczu, kapitan
220. Serweta Bogdan – starszy inspektor Grupy VI SB w Barlinku, porucznik
221. Sidorowicz Edmund – inspektor Wydziału OG SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
222. Sitarz Andrzej – starszy inspektor Wydziału III SB w Gorzowie Wlkp., porucznik
223. Skorupiński Wiesław – inspektor Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
224. Słomińska Stefania – sekretarka Wydziału V SB w Gorzowie Wlkp., sierżant
225. Sokołowski Zygmunt – starszy inspektor Wydziału OG SB w Gorzowie Wlkp., porucznik
226. Sroczyński Andrzej – starszy inspektor Wydziału OG SB w Gorzowie Wlkp., porucznik
227. Strasz Andrzej – starszy inspektor Wydziału III SB w Gorzowie Wlkp., kapitan
228. Strzelec Czesław – inspektor Grupy VI SB w Międzyrzeczu, podporucznik
229. Szkudlarek Barbara – sekretarka Sekretariatu SB w Choszcznie, sierżant
230. Szkwarek Ryszard – inspektor Grupy III SB w Międzyrzeczu, młodszy chorąży
231. Szuman Robert – inspektor Grupy III SB w Strzelcach Krajeńskich, podporucznik
232. Śmigielski Józef – starszy inspektor Wydziału OG SB w Gorzowie Wlkp., kapitan
233. Świątkowski Jerzy – w dyspozycji Szefa WUSW ds. SB w Gorzowie Wlkp., porucznik
234. Tankielun Zbigniew – inspektor Wydziału IV SB w Gorzowie Wlkp., młodszy chorąży
235. Terlecki Lucjan – starszy inspektor Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., kapitan
236. Tomza Arkadiusz – starszy inspektor Wydziału OG SB w Gorzowie Wlkp., porucznik
237. Tusiński Marek – inspektor Wydziału PiW SB w Gorzowie Wlkp., porucznik
238. Ulicz Zdzisław – inspektor Grupy VI SB w Myśliborzu, porucznik
239. Wachowiak Krzysztof – inspektor Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
240. Wachowski Ryszard – starszy inspektor Wydziału "C" SB w Gorzowie Wlkp., kapitan
241. Walas Jerzy – starszy inspektor Wydziału SiA SB w Gorzowie Wlkp., kapitan
242. Wiącek Zofia – sekretarka Wydziału OG SB w Gorzowie Wlkp., sierżant
243. Wiszniewski Edward – starszy inspektor Wydziału "C" SB w Gorzowie Wlkp., kapitan
244. Wołczecki Zbigniew – inspektor Wydziału OG SB w Gorzowie Wlkp., podporucznik
245. Wójcik Tadeusz – starszy inspektor Wydziału II SB w Gorzowie Wlkp., kapitan
246. Wróblewska Aleksandra – starszy referent Wydziału "C" SB w Gorzowie Wlkp., starszy chorąży
247. Wysoczański Edward – Zastępca Szefa RUSW ds. SB w Strzelcach Krajeńskich, porucznik
248. Zaraś Jarosław – referent Samodzielnej Sekcji "A" SB w Gorzowie Wlkp., młodszy chorąży
249. Zawłocka Bożena – referent Wydziału Paszportów SB w Gorzowie Wlkp., chorąży
250. Zazula Stanisław – Zastępca Szefa RUSW ds. SB w Choszcznie, kapitan
251. Zieliński Zbigniew – inspektor Grupy II SB w Strzelcach Krajeńskich, chorąży

W sprawie usunięcia z listy poz. 40, 82 i 165 zob. Odpowiedzialność zbiorowa ustawy dezubekizacyjnejWykaz niektórych pracowników wymiaru sprawiedliwości szczególnie aktywnych w działaniach represyjnych wobec opozycji politycznej na terenie byłego województwa gorzowskiego w okresie stanu wojennego i w latach późniejszych (sędziowie, prokuratorzy):
1. Ascheberg Z. – sędzia
2. Bajzert Zdzisław – sędzia, adres w 1982 r.: Gorzów Wlkp., ul. Wyczółkowskiego 7/7, obecny: Gorzów Wlkp., ul. Mickiewicza 21
3. Bartkowski Zbigniew – adres w 1982 i 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 10A/8; sędzia
4. Borowicz Marian – adres w 1982 i 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 10B/3
5. Durlik Stanisław – prokurator
6. Głowska Urszula – adres w 1982 i 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Parkowa 2/6
7. Kokowski Marek – w latach 80. Wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. delegowany do Prokuratury Wojewódzkiej, obecnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Słubicach przy Pl. Przyjaźni 3, zamieszkały: Słubice ul. Sosnowa 4
8. Kopka Alojzy – zmarły jeszcze w 1983 r. prokurator, podoficer Wojskowej Służby Wewnętrznej
9. Mazur Krystyna – w latach 80. Wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.
10. Mazurkiewicz Andrzej – w latach 80. Wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.
11. Nenycz Józef – w 2006 r. Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp.(!!!), obecnie Zastępca Prokuratora Okręgowego
12. Owczarczak P. – sędzia
13. Paduch Bogdan – sędzia, adres w 1982r: Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 10I/16
14. Rutkowski Ryszard – adres w 1982 i 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Chełmońskiego 1F/7
15. Spychaj Krzysztof – prokurator, adres w latach 90. i do dziś: Gorzów Wlkp., ul. Sczanieckiej 70
16. Stachowiak Ryszard – sędzia, adres w 1982 r.: Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 10A/12
17. Zubczewski-Bogdanow Robert – prokurator Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu, obecnie prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego "PROKURA" w Słubicach przy ul. Krzywoustego 1, zamieszkały: Słubice ul.Kochanowskiego 3/1
18. Koźmiński Zbigniew – prokurator wojskowy, w 1982 r. podporucznik
19. Pikala (imię nieustalone) – prokurator wojskowy
20. Rzepka (imię nieustalone) – prokurator wojskowy
21. Wołoncewicz (imię nieustalone) – prokurator wojskowy, w 1982 r. kapitan
22. Wysocki (imię nieustalone) – prokurator wojskowySzczególnie "aktywni" tzw. dziennikarze:
1. Cudak Grażyna – zamieszkała w 1982 r.: Gorzów Wlkp., ul. Fredry 11, w latach 90. Rzecznik Prasowy Wojewody Gorzowskiego
2. Nogieć Jerzy – zmarł, w 1982 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 10G/6
3. Włodarczak Andrzej – do dziś publikuje w "Gazecie Lubuskiej", w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Warskiego 7
4. Zysnarski Jerzy – dziś określa sam siebie mianem: "publicysta niezależny", zamieszkały w 1982 r.: Gorzów Wlkp., ul. Fredry 1D, w 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Kurnatowskiego 6Inni:
1. Karpienia Grażyna – autorka "pracy magisterskiej": Stanowisko Studentów Akademii Wychowania Fizycznego Poznań, Filia w Gorzowie Wlkp. wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981 r.) Gorzów Wlkp. 1982. Stron: 68. Praca magisterska wykonana w Pracowni Nauk Społeczno-Politycznych Filii poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. pod kier. doc. dra Arkadiusza Ogrodowczyka. Sygnatura: M.1176. Zwykły esbecki donos uznano za "pracę naukową", a przywódca strajku studenckiego 23-letni Wiesław Suchogórski został internowany!
2. Ogrodowczyk Arkadiusz – pracownik Pracowni Nauk Społeczno-Politycznych Filii poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. W okresie PRL-u pilotował studentów, którzy chcieli zaciągnąć się do komunistycznych służb specjalnych, po 1989 r. otworzył sklep, w 1997 r. zamieszkały w Poznaniu, ul. Kosowska 4


Uprzejmie proszę wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza osoby represjonowane, o pomoc w uaktualnieniu listy:

Sławomir Wieczorek,
skr. poczt. 717
66-400 Gorzów Wlkp. 1
tel.: 0603-204-753
e-mail: slawek.gorzow@wp.pl
Rozmiar: 27837 bajtów