Uwagi techniczne

Funkcjonalność niniejszego portalu została przetestowana na przeglądarkach Internet Explorer i Mozilla Firefox (prosimy o uwagi nt. jego interpretacji przez inne przeglądarki). Rozdzielczość ekranu powinna wynosić co najmniej 800 x 600 (im większa, tym lepiej). Prawidłowe działanie portalu wymaga obsługi ramek (większość przeglądarek obsługuje je) oraz skryptów Java (IE często je automatycznie blokuje, należy odblokować).

Mozilla nie obsługuje automatycznie plików wav, zatem jej użytkownicy nie usłyszą sygnałów dźwiękowych towarzyszących naszej stronie.

Przepływ danych może być nieco kłopotliwy (czasochłonny) na wolniejszych łączach internetowych (modemy). Pliki graficzne są duże, a nie ma możliwości ich zmniejszenia bez ograniczenia ich czytelności. Uważamy wszakże dużą ilość dokumentów za szczególnie ważną dla zobrazowania historii SW.

Powrót do poprzedniego ekranu jest możliwy za pomocą niebieskiego przycisku z prawej strony na górze.

Przypisy oznaczone kolorowymi odnośnikami są aktywne - tzn. po naciśnięciu odnośnika pokazuje się treść przypisu. Docelowo tak będą funkcjonowały wszystkie przypisy.

Część fotografii w galerii daje się powiększać.

Kolejne strony dokumentów można "przewracać", naciskając myszą.

Przeglądarki nie zawsze dobrze aktualizują zawartość strony. Należy użyć przycisku "Odświeżanie" ("Refresh").

Rozmiar: 27837 bajtów