Trochę fotografii Kornela
[Rozmiar: 11853 bajtów]

Przed leśną chatą w Pęgowie, 1980 r.
[Rozmiar: 13805 bajtów]

W Warszawie z transparentem, 1979 r.
[Rozmiar: 34046 bajtów]
z Papieżem

Audiencja u Papieża, 1988 r.

NY

Powitanie na lotnisku w Nowym Jorku, 1988 r.

Sejm

25-lecie Solidarności Walczącej,
Sala Kolumnowa Sejmu, 2007 r.
TV

Telewizja kręci kolejny film
o Solidarności Walczącej