ANDRZEJ Chodacki

ANDRZEJ CHODACKI

Lekarz specjalista, pisarz, fotografik, muzyk, autor koncertów poetyckich.

Otrzymał legitymacje związków twórczych:
Unia Polskich Pisarzy Lekarzy
Polish American Poets Academy New Jersey USA,
Związek Literatów na Mazowszu
Stowarzyszenie Autorów Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie Paryż
( A.P.A.J.T.E - Association Polonaise des Auteurs Journalistes et Traducteurs en Europe),
– Członek Klubu Literackiego Brzeg
– Założyciel i lider Zespołu Poetyckiego Alegoria