Publikacje...

W POLSCE : moje opowiadanie było wydrukowane w Saloniku Literackim Wrocław ( Zeszyt Nr 38 i 41 z 2013 r. Nr 47 , 48, 49, 50 i 51 z 2014 roku oraz Nr 55, 57, 58, 61, 62 w 2015 roku, Nr 63, 65, 66 i 70 w 2016 roku, Nr 73, 74, 80 i 81 w 2017 roku), w Miesięczniku Literackim Akant w Bydgoszczy (Numer 09.2013 rok i 09/2015 rok), w Międzynarodowym Piśmie Naukowo-Literackim Horyzonty (Nr 27/2013 roku, Nr 28/2014 rok, Nr 29/2014 rok i Nr 31/2015 rok), w Półroczniku Literackim „Inter-. Literatura–Krytyka–Kultura” (Nr 2(4) 2014 r), w Gazecie Lekarskiej Nr 10/2015 rok, w Kwartalniku Kulturalnym Sekrety Żaru (Nr 4(45)2014 r. i Nr 4(49)/2015 r.), w Kwartalniku Społeczno-Kulturalnym Wschód ( Nr 1(17)/2015), w Kwartalniku Społeczno - Kulturalnym Goniec Świętokrzyski ( Nr 4/53/184 w 2015 r.), w Portalu Literackim Publixo, w Polonijnej Gazecie Internetowej KWORUM ( cykliczny druk ze stałą współpracą), w Panaceum Nr 5/2015 rok, Ciechanowskie Zeszyty Literackie Nr 17,w Dwumiesięczniku Literackim SOFA Nr 9/2015 r, w Miesięczniku Społeczno - Kulturalnym WOBEC Nr 16/2016 r, w Lubuskim Piśmie Literacko - Kulturalnym Pro Libris Nr 1-4 (46-49)/2014 r i i Nr 1-4 (50-53)/2015 r., W Portalu Pisarze.pl Tygodnik Literacko - Artystyczny Nr 30/15(259) i 38/16 (321). W Portalu ARETE Literatura - Filozofia - Kultura, w Portalu ŻYCIE I PASJE, w Kwartalniku Literackim AKCENT Nr 2(144)2016 r. , w Kwartalniku Życie Kresowian Nr 14/2016 r. W Kwartalniku Literackim "Okolica Poetów" Nr 74(116)/2016 r. W Dolnośląskim Roczniku Literackim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich POMOSTY Nr 2016/XXI. W portalu literackim Szortal, w klubie literackim Brzeg, w klubie literackim Rubikon.


ZA GRANICĄ : moje opowiadania były drukowane w Tygodniku Polskim w USA ( W 2014 roku - Nr 27-28, 29-30, 31-32, 33-34, 37-38, 38-40, 41-42 i 49-50, w 2015 roku - Nr 1-2, 5-6, 13-14 w 2016 roku Nr 29-30, 33-34 i 35-36 wraz z tłumaczeniem dwóch tekstów na język angielski oraz nr 41-42 i Nr 45-46 i 49-50 w 2016 roku oraz Nr 39 - 40; 43 - 44 i 45-46 w 2017 roku), w Gazecie – Dzienniku Polonii w Kanadzie ( Toronto-Ontario w 2014 roku - Nr 29, 34, 40 i 51, w 2015 roku Nr 67), w Wilnie ( Magazyn Wileński Nr 09/2014, 10/2014, 8/2015, 2/2016 i 3/2016 i 8/2016 r. i 2/2017 r.), w Portalu Polonia Viva w Niemczech ( w 2014 roku Nr 09, 10, 11 i 12, w 2015 roku Nr 01), w Polregio w Niemczech, w portalu Puls Polonii w Australii, w Listach z Daleka w Belgii, w Irlandii ( cykliczny druk ze stałą współpracą), w PoPolsku w Holandii ( cykliczny druk ze stałą współpracą), w Tygodniku Polskim w Australii ( Nr 03/2015 r), w Naszym Piśmie w Tasmanii Nr 2(72)/2015, 3(73)/2015, 4(74)/2015, 6(76)/2015, 1(77)2016 i 4(80)/2016 r.) nr 5(81)/2016 r. i Nr 6(82)2016 r. , Polonijny Magazyn Kulturalny "Twoje Miasto" w Niemczech Nr 40/2016, (4 publikacje w Radio Pomost w Arizonie w USA,Radio Arizona)OPRACOWANIA MOJEJ TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ:

1. Międzynarodowe Pismo Naukowo Literackie Horyzonty 28/2014, autor opracowania dr n.hum. Tadeusz Karabowicz UMCS Lublin.

2.Album Kultura Ziemi Parczewskiej, wydanie książkowe Parczew 2015 rok - książka została nagrodzona w konkursie Książka Roku 2015 zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

3. Miesięcznik Praktyka Lekarska grudzień 2015 rok (125).

4. Gość Niedzielny Nr 7/2014 rok Barbara Gruszka Zych

5. Gazeta Lekarska Nr 11/2014 rok Ryszard Golański Redaktor Naczelny

6. Gazeta Lekarska Nr 06/07/2015 rok Ryszard Golański

7. Blog Recenzencki Katarzyna Sternalska

8. Magazyn Kulturalny Szuflada Kinga Młynarska

9. Jan Stanisław Jeż Wrocław

10. Longin Jan Okoń Prezes Honorowy Związku Literatów Polskich Oddział Lublin

11. Gazeta Lekarska Nr 2/2016 Ryszard Golański.