Rozproszone archiwa NSZZ Solidarność

konferencje

Na historycznej sali BHP 21 listopada 2013 r. odbyła się konferencja naukowa "Rozproszone archiwa NSZZ Solidarność".
Archiwalia Związku gromadzi nie tylko Solidarność, ECS, Archiwa Państwowe, ale również takie ośrodki jak Karta, Video Studio, Fundacja Archiwum Solidarności, my jako Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna i wiele innych. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń dotyczących opracowania archiwaliów związkowych. Spotkanie zakończyłą dyskusja dotycząca potrzeby opracowania przewodnika książkowego  i portalu internetowego poświęconego zawartości zbiorów dotyczących NSZZ Solidarność. 


 
 Organizatorem wydarzenia było Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Wśród zaproszonych gości m.in. Janusz Palubicki i Stanisław Alot, współtwórcy Związku w Wielkopolsce i Małopolsce, dr Andrzej Biernat z-ca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dr hab. Mirosław Golon szef gdańskiego oddziału IPN oraz Andrzej Kołodziej sygnatariusz porozumień sierpniowych, wiceprzewodniczący KK NSZZ Solidarność w 1980 roku, obecnie prezes Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna. W związku z wyjazdem Andrzeja Kołodzieja na międzynarodową konferencję do Pragi w imieniu FPIH referat wygłosił w Gdańsku Roman Zwiercan wiceprezes naszej Fundacji

Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Sponsor

bz wbk

Partnerzy


partner PKO

Sponsor Inscenizacji

pko

Wyłączny Partner Inscenizacji "Grudzień '70"

Polecamy strony