Wystawa "Gdyńskie drogi do Niepodległości"

Wystawy » Wystawa "Gdyńskie drogi do Niepodległości"

Od 31 sierpnia 2001 pomost przy stacji Gdynia Stocznia zdobią dwie wystawy upamiętniające wydarzenia z naszej historii współczesnej: "Grudzień 70" w Gdyni oraz "Solidarna Gdynia", pokazująca życie codzienne gdyńskich stoczniowców w czasie sierpniowych strajków dziesięć lat później. 15 sierpnia 1980 r., gdyńska Stocznia im. Komuny Paryskiej, do której droga prowadziła między innymi tą kładką, rozpoczęła strajk o niezwykłym znaczeniu dla ruchu solidarnościowego i dla historii Gdyni. W mieście strajk został utrzymany mimo jego zakończenia w Gdańsku.

Nie wszyscy wiedzą, że 15 z 21 postulatów przyjętych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) zostało sformułowanych w Gdyni. Wystawy mają przypomnieć nie tylko gdynianom, jak istotna była historia w życiu miasta, ale także jak wielką rolę gdynianie odegrali w historii.

"Ten podest, na którym prezentujemy wystawę, jest miejscem historycznym i naszą gdyńską drogą do wolności. Zgromadzone tu dokumenty i fotografie z tamtych dni pokazują, że "Solidarność" nie spadła nam z nieba. Zarówno solidarność, jak i wolność musieliśmy sobie wywalczyć. Te wystawy są dowodem na to, jak ciężka była to droga - powiedział Andrzej Kołodziej, który wspólnie z Romanem Zwiercanem opracował wystawę "Grudzień '70".

- Chcemy, aby te wystawy przypominały tragiczne i zwycięskie karty w historii Polski i naszego miasta. Trzeba pamiętać, że żyjemy w kraju wolnym i niepodległym, ale nasza wolność okupiona była wielką ceną - dodał Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Wystawę "Solidarna Gdynia" opracowała Danuta Sadowska, która też, z ramienia fundacji jest formalnym opiekunem ekspozycji. 
Przygotowanie prezentacji było możliwe dzięki przychylności i osobistemu zaangażowaniu prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka. 
Nieocenioną pomoc w zbieraniu funduszy okazał Jurek Miotke, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdynia. 
Osobisty wkład w przygotowanie mieli pracownicy wielu gdyńskich urzędów, m.in.. ZDiZ i Wydziału Kultury. 
Ogrom pracy włożyli wolontariusze fundacji, Małgorzata Zwiercan, Edward Frankiewicz i Jerzy Kanikuła. 

Obie wystawy pod wspólnym tytułem "Gdyńskie drogi do niepodległości" zostały uroczyście otwarte po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Grudnia przy Stoczni Gdynia. Dokonali tego aktu, Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Andrzej Kołodziej prezes fundacji oraz Piotr Duda, przewodniczący "NSZZ" Solidarność.

Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Sponsor

bz wbk

Partnerzy


partner PKO

Sponsor Inscenizacji

pko

Wyłączny Partner Inscenizacji "Grudzień '70"

Polecamy strony