35. lecie podpisania Porozumień Sierpniowych

aktualności

Wejherowianie godnie uczcili 35. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. 

Powiatowe obchody 35. lecia NSZZ „Solidarność” złożyły się na cykl dwudniowych uroczystości.

 

W piątek 28 sierpnia przed tablicą „Solidarności” na kolegiacie spotkali się przedstawiciele władz samorządowych miast i gmin powiatu wejherowskiego, działacze NSZZ „Solidarność różnych szczebli, a także księża, przedstawiciele szkół, przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Obecni byli parlamentarzyści: senator Dorota Arciszewska Mielewczyk i poseł Jerzy Budnik, radny Sejmiku Pomorskiego Adam Śliwicki, a także wejherowscy działacze „Solidarności” lat osiemdziesiątych m.in. Irena Siudek, Adam Rosiński, Henryk Mielewczyk, Kazimierz Mampe, Piotr Reszke i inni.   

- Powstanie Solidarności było wielkim wydarzeniem minionego stulecia i miało duży wpływ na kształtowanie się tożsamości indywidualnej i zbiorowej. Ruch „Solidarności” połączył ludzi różnych grup społecznych i zawodowych, którzy domagali się prawdy i poszanowania godności człowieka - mówiła Gabriela Lisius, starosta wejherowski podkreślając, że dziś wspominamy tamte tragiczne wydarzenia, ten wielki zryw obywatelski, który utorował drogę wolności i demokracji. 

- Wspominamy i dziękujemy tym wszystkim, którzy podjęli trud budowania wszystkiego od nowa. Wspominamy ich z wielką życzliwością. Niech składane dzisiaj kwiaty będą symbolem naszej wdzięczności i pamięci, ale niech też przypominają, że przed nami wciąż wielkie zadanie kontynuacji tego pięknego dzieła - dodała Gabriela Lisius.

Przed tablicą „Solidarności” delegacje uczestniczące w uroczystości złożyły kwiaty. Miasto Miasto Wejherowo reprezentowali: zastępca prezydenta Piotr Bochiński, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz i radny miejski Mariusz Łupina.

Dalszy ciąg obchodów miał miejsce w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Bukowej, gdzie w obecności wielu gości, do których dołączył poseł Janusz Śniadek, odbyła się prezentacja książki Mirosława Lademanna "XXXV lat NSZZ Solidarność. Wejherowski Ołtarz Wolności. Wspomnienia wejherowskich działaczy". 

O genezie i kulisach powstawania książki opowiadał sam autor a swoimi refleksjami na jej temat podzielił się dziekan dekanatu wejherowskiego ks. prałat Daniel Nowak, który był jednym z konsultantów tego dzieła. Podczas spotkania starosta powiatu Gabriela Lisius podarowała ks. Danielowi Nowakowi  stułę "Solidarnościową", ufundowaną przez lokalną społeczność w zamian za wieloletnie patronowanie i wspieranie duchowe ruchu solidarnościowego na Ziemi Wejherowskiej.

Promocji książki towarzyszyła wystawa fotogramów dokumentujących wydarzenia sierpniowe, na których zaprezentowano oryginalne wydawnictwa (gazety, czasopisma, broszury, itp.) związkowe z okresu strajków. Słowo wstępne o wystawach wygłosił Andrzej Kołodziej, prezes Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna w Gdyni. Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zaprezentowała program artystyczny wzbogacony prezentacją multimedialną.

W sobotę 29 sierpnia w wejherowskim Kościele pw. Chrystusa Króla i Błogosławionej Alicji Kotowskiej została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji „Solidarności” z udziałem księży dekanatu wejherowskiego, podczas której został poświęcony ołtarz Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona „Solidarności”. W trakcie nabożeństwa zostały wprowadzone do kościoła relikwie błogosławionego, odczytano także życiorys ks. Jerzego Popiełuszki wraz z informacją o jego relikwiach. Prowadzący Mszę św. ks. Daniel Nowak podkreślił w swojej homilii m.in., że ks. Jerzy Popiełuszko zginął męczeńską śmiercią walcząc o prawdę, godność ludzką a także świeckość.

W nabożeństwie uczestniczyli m.in. poseł Jerzy Budnik, starosta wejherowski Gabriela Lisius, członkowie Zarządu Powiatu – Wojciech Rybakowski i Jacek Thiel, przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Czarnecki, radny sejmiku pomorskiego Adam Śliwicki, zastępca prezydenta Piotr Bochiński, wiceprzewodiczący RM Marcin Drewa, autor książki "XXXV lat NSZZ Solidarność" - Mirosław Lademann oraz radny miejski Henryk Jarosz, działacz NSZZ „Solidarność” w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.  

Przed zebranymi w kościele wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej z koncertem pt. „Polskie Sierpnie”.  

http://www.wejherowo.pl/aktualnosci/35-lecie-podpisania-porozumien-sierpniowych-n3825.html

Też uczestniczyliśmy w uroczystościach.

 

Galeria foto: Zygmunt Pałasz

 

 

 

Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Sponsor

bz wbk

Partnerzy


partner PKO

Sponsor Inscenizacji

pko

Wyłączny Partner Inscenizacji "Grudzień '70"

Polecamy strony