Wystawa Gdyńska Droga do Niepodległości odnowiona

aktualności

W grudniu 2016 roku dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury wystawa Gdyńska Droga do Niepodległości została odnowiona.

Wystawa, po pięciu latach ekspozycji w otwartej przestrzeni, narażona na wpływ warunków atmosferycznych, utraciła swój elementarny walor estetyczny i wymagała gruntownej renowacji i konserwacji.

Pomost nad przystankiem kolei elektrycznej Gdynia Stocznia jest miejscem szczególnym, związanym z tragicznymi wydarzeniami walki o wolność, godność i niepodległość. Także wydarzenia Sierpnia 1980 najściślej wiążą się właśnie z bezpośrednimi okolicami gdyńskiego Portu oraz już nieistniejącej Stoczni Gdynia.

Obecność w tym miejscu stałych ekspozycji, upamiętniających wydarzenia, które otworzyły nam drogę do Wolnej Polski, ma bardzo głębokie uzasadnienie. Znacząco przyczynia się do utrwalenia w pamięci młodzieży wydarzeń z historii polskiego Wybrzeża, umacnia polską tożsamość i najlepiej pojmowaną narodową dumę. Stanowi ważki czynnik formowania patriotyzmu i kształtowania postaw obywatelskich. Zarówno Polakom, jak i obcokrajowcom przypomina decydujący wkład naszego kraju w wyzwolenie połowy Europy z okowów  komunizmu oraz, drogą kruszenia sowieckiego imperializmu, oddalenie zagrożenia świata nuklearną konfrontacją.

Wystawa składa się z kilkudziesięciu plansz, z których najmniejsze mają wymiary  125 x 200 cm. Ustawione są one poziomo, na wysokości oczu, na pomoście nad torami, przy przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej Gdynia Stocznia. Część dotycząca wydarzeń Grudnia 1970 znajduje się po jednej stronie  a dotycząca strajków Sierpnia 1980  po drugiej stronie pomostu.

Pomost nad przystankiem Szybkiej Kolei Miejskiej Gdynia Stocznia jest uczęszczanym  pasażem ruchu pieszego. Stanowi  on stałe miejsce spacerów okolicznych mieszkańców, pośród których wielu to uczestnicy pamiętnej Rewolty Grudnia 1970  i strajku sierpniowego z roku 1980. Wraz z historyczną ekspozycją miejsce to jest naturalnym dopełnieniem i obszernym, komunikatywnym komentarzem dla usytuowanego obok gdyńskiego Pomnika Ofiar Grudnia 1970.

Zwiedzanie tego miejsca stało się stałym punktem programu przybywających do Trójmiasta polskich i zagranicznych wycieczek. Trasa ta, zwana dziś Gdyńską Drogą do Niepodległości, w sposób trudny do przecenienia odgrywa wielką  rolę edukacyjną choćby i z tego względu, że jest codziennym szlakiem studentów Akademii Morskiej i uczniów szkół usytuowanych przy ul. Morskiej.      

 

Przedstawiamy wszystkie plansze wystawy:

 
(kliknij plansze powyżej by obejrzeć całą wystawę)

 

Sponsor renowacji:

Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Sponsor

bz wbk

Partnerzy


partner PKO

Sponsor Inscenizacji

pko

Wyłączny Partner Inscenizacji "Grudzień '70"

Polecamy strony