Wystawa "Solidarność Walcząca Trójmiasto" w Sejmie

aktualności

- Ta wystawa niech będzie hołdem złożonym przez Sejm RP organizacji, która przyczyniła się do zwycięstwa, wolności i niepodległości, a pamięć o tej organizacji będzie nam zawsze towarzyszyć, kiedy będziemy się znów o wolność i niepodległość upominać - tymi słowami wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki otworzył wystawę w Sejmie pt. "Solidarność Walcząca", upamiętniającą działalność bohaterskiej organizacji. -  W czerwcu 1982 powstała organizacja, która uznała, że kierunek bardziej polityczny będzie skuteczniejszy w walce z komunistycznym reżimem niż kierunek związkowy - dodał wicemarszałek.
Wystawa "Solidarność Walcząca" została przygotowana z inicjatywy poseł Małgorzaty Zwiercan z Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna z okazji 35. rocznicy powstania organizacji, jednego z najważniejszych ugrupowań antykomunistycznej opozycji lat 80. Historia "SW" jest przedstawiona na 22 planszach, które prezentują genezę, historię, strukturę, a także różnorodne formy jej działalności, w tym te, które przez ponad 30 lat okryte były milczeniem.
W trakcie otwarcia wystawy, poseł Małgorzata Zwiercan przytoczyła fragment "Zasad ideowych i programu Solidarności Walczącej" - Nie będzie lekko. Za wierność tym prostym przecież celom, przyjdzie nam płacić walką, więzieniem i krwią. A zwycięstwo, które w końcu nastanie, nie okaże się wcale ostateczne. Prawdy i Sprawiedliwości, Wolności i Solidarności trzeba szukać, trzeba im służyć - mieć je nie sposób. Lecz droga do tych ideałów jest najpewniejszą ze wszystkich 
dróg. Tylko ona wskazuje kierunek życia. Tylko ona przystoi ludziom i społecznościom. My, SW, tą drogą idziemy. Pójdź z nami.
Jednym z zaproszonych gości podczas otwarcia był prezes IPN  Jarosław Szarek, który stwierdził, że Solidarność Walcząca nie miała złudzeń czym jest komunizm i nie chciała porozumienia z komunistyczną władzą. Chciała komunistów pozbawić władzy. - Ludzie Solidarności Walczącej chcieli osiągnąć to walcząc, ale razem z innymi narodami zniewolonego Związku Sowieckiego,  dodał Szarek.
Głos zabrał też przewodniczący "Solidarności Walczącej" Marszałek Senior Kornel Morawiecki, który podziękował za dostrzeżenie przez Marszałka Sejmu poświęcenia organizacji i dodał, że należy dalej pracować na rzecz naszej wymarzonej Rzeczypospolitej Solidarnej.
Wkrótce po powstaniu w 1982 r. Solidarność Walcząca stała się drugą, po strukturach podległych Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, siłą polskiego podziemia. Wyróżniał ją radykalny antykomunizm i jednoznaczne dążenie do obalenia systemu totalitarnego oraz nie wyrzekanie się stawiania czynnego oporu w przypadku gdyby władza zaostrzyły represje. Solidarność Walcząca skupiała setki zaprzysiężonych członków i tysiące sympatyków. Prowadzono szeroko zakrojoną działalność wydawniczą, radiową, 
organizowano dziesiątki demonstracji i innych akcji protestacyjnych. Jej przywódcą od początku był Kornel Morawiecki.
Działalność SW opierała się na poświęceniu setek osób, które wytrwale i konsekwentnie działały na rzecz obalenia systemu komunistycznego w Polsce. Ich walka została w dużej mierze zapomniana, a sama organizacja po 1989 r. niejednokrotnie była dyskredytowana. Mecenasem wystawy była Grupa Energa.
Wystawę można było obejrzeć do 26 czerwca w Sejmie w sali przed Salą Kolumnową.


fot. Paweł Kula
www.sejm.gov.pl

Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Sponsor

bz wbk

Partnerzy


partner PKO

Sponsor Inscenizacji

pko

Wyłączny Partner Inscenizacji "Grudzień '70"

Polecamy strony