Konferencja naukowa 15 października 2011

archiwum » archiwum 2011

Od maja dopracywaliśmy szczegóły konferencji naukowej, która ma przybliżyć konspiracyjne wydawnictwa z lat 80'. Postanowiliśmy pokazać je na przykładzie wydawnictw Solidarności Walczącej. 
Solidarność Walcząca była postrzegana była jako ekstremalna organizacja skupiająca się jedynie na organizowaniu manifestacji i wprawdzie wydająca mnóstwo tytułów (kilkaset w skali kraju) ale jedynie druków ulotnych. Kilkustronicowych - w najlepszym przypadku - gazetek.
Chcemy pokazać, że nie była to prawda. Wydawnictwa Solidarności Walczącej" wydały w latach 80' ponad 100 pozycji książkowych co stawia je w czołówce (na drugim - trzecim miejscu) pośród wydawnictw drugiego obiegu. 
Aby lepiej przybliżyć specyfikę konspiracyjnych wydawnictw zdecydowaliśmy się zestawić istniejące w różnych częściach Polski wydawnictwa. Stąd też wśród prelegentów zobaczymy i usłyszymy takie legendy podziemia jak Czesław Bielecki, Adam Borowski, Mirosław Chojecki, Włodzimierze Domagalski, Barbara Fabiańska, Andrzej Fic, Rafał Grupiński, Piort Jegliński, Piotr Kapczyński, Andrzej Kucharski, Piotr Medoń, Kornel Morawiecki, Janusz Szkutnik i Roman Zwiercan. 
Konfrencję poprowadzą dr hab Mirosław Golon z IPN i Andrzej Kołodziej z naszej Fundacji.

Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Sponsor

bz wbk

Partnerzy


partner PKO

Sponsor Inscenizacji

pko

Wyłączny Partner Inscenizacji "Grudzień '70"

Polecamy strony