Rozpoczęcie prac nad wystawą na pomoście w Gdyni Stoczni

archiwum » archiwum 2011

Pod koniec czerwca podjeliśmy decyzję o przygotowaniu ekspozycji poświęconej Poległym w Grudniu 1970 i bohaterom Sierpnia 1980. 
Po rozważeniu kilku lokalizacji podjęliśmy pomysł Danki Sadowskiej i zwróciliśmy się do prezydenta Gdyni o wyrażenie zgody na lokalizcję wystaw na pomoście, nad torami kolejowymi, przy przystanku Gdynia Stocznia.
Prezyden wyraził zgodę i przekazał sformalizowanie projektu podległym sobie wydziałom UM. Po uzgodnieniach z dyrektorem Zarządu Dróg i ZIeleni mgr Romanem Witowskim dostaliśmy wstępnie "zielone światło" i przystąpiliśmy do opracowywania szczegółów. Równolegle trwają ustalenia z innymi służbami miejskimi. O ostatecznej formie ekspozycji zadecyduje opinia techniczna o którą zobowiązał się wystąpić ZDiZ, zawierająca analizę wpływu plansz na elementy konstrukcji kładki. Opinia ma być gotowa najpóźniej do 25 sierpnia więc na montaż zostanie nam kilka dni. 
Otwarcie wystawy planujemy na 31 sierpnia w godzinach rannych.
Wystawy składać się będą w sumie z ok. 70 plansz o wymiarach ok. 125 x 200 cm ustawionych na wysokości oczu. Część dotycząca wydarzeń Grudnia 70’ po jednej stronie pomostu, a cześć dotycząca sierpniowych strajków, po drugiej.
Po uzyskaniu opini dokonamy wyboru materiałów z których zostaną wykonane plansze. Do tego czasu zamierzamy opracować graficznie całą ekspozycję oraz przygotować kontrukcję pomostu do zawieszenia wystawy.
Lokalizacja nie jest przypadkowa.
Pomost nad przystankiem kolei elektrycznej Gdynia Stocznia jest miejscem szczególnym, związanym z tragicznymi wydarzeniami historycznymi. Usytuowanie w tym miejscu stałych ekspozycji upamiętniających tamte wydarzenia i późniejsze, sierpniowe strajki, które otworzyły nam drogę do Wolnej Polski, z pewnością przyczyni się do utrwalenia w pamięci młodzieży wydarzeń z historii Gdyni.
Tym samym wystawa znakomicie pełnić będzie rolę edukacyjną jako, że jest to codzienna trasa studentów Akademii Morskiej i uczniów szkół usytuowanych przy ul. Morskiej.

Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Sponsor

bz wbk

Partnerzy


partner PKO

Sponsor Inscenizacji

pko

Wyłączny Partner Inscenizacji "Grudzień '70"

Polecamy strony