Przygotowanie do druku materiałów pokonferencyjnych

archiwum » archiwum 2011

Pod koniec czerwca zakończyliśmy opracowywanie materiałów z konferencji, pt.,,Historia działań Solidarności Walczącej w Trójmieście", która odbyła się 16 maja 2010 w Gdyni.
Przygotowanie trwało tak długo, ponieważ wszystkie referaty były spisywane z nagrań dzwiękowych.  Po adiustacji i redakcji zostały przekazane do autoryzacji i po zaakceptowaniu zostały przekazane do centrali IPN, gdzie po przejściu procedur weryfikacyjnych, po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną ostatecznie skierowane do druku.

Wstęp do opracowania napisał dr hab. Mirosław Golon - dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, a w materiałach zawarte są referaty m.in. (w kolejności): dr Kornela Morawieckiego - "Geneza powstania Solidarności Walczącej", Andrzeja Kołodzieja - "Początki SW w Trójmieście", mgr Arkadiusza Kazańskiego - "Solidarność Walcząca w Trójmieście w aktach Służby Bezpieczeństwa", mgr Jana Olaszka - "Prasa Solidarności Walczącej w Trójmieście", mgr Grzegorza Waligóry - "SW w Trójmieście w ramach SW", Ewy Kubasiewicz - "Solidarność Walcząca widziana z zewnątrz" oraz Marka Czachora - "SWT jako zaplecze opozycji tzw. "niekonstruktywnej". Poza tym opracowany został materiał z panelu dyskusyjnego, który poruszał mało znane fakty z zakresu przygotowywania do stawiania czynnego oporu. W panelu uczestniczyli Roman Jankowski, Edek Frankiewicz i Roman Zwiercan

Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Sponsor

bz wbk

Partnerzy


partner PKO

Sponsor Inscenizacji

pko

Wyłączny Partner Inscenizacji "Grudzień '70"

Polecamy strony