Obchody 29 rocznicy SW w Rzeszowie

archiwum » archiwum 2011

14 maja 2011 roku w Rzszowie odbyły się obchody 29 rocznicy SW. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz działaczy i sympatyków 
Solidarności Walczącej w kościele pw. Świętego Krzyża, przy ul. 3 Maja.

Po mszy delegacja złożyła kwiaty i wieńce pod Krzyżem Ofiar Komunizmu. 
Otwarcia uroczystości dokonał Antoni Kopaczewski, po nim kilka słów o „Rzeczpospolitej Solidarnej”, która była wizją działaczy SW, wygłosił dr Kornel Morawiecki. Referat pt.,,Nurt Niepodległościowy na Podkarpaciu" przedstawił Janusz Szkutnik, działacz niepodległościowy z Rzeszowa.  
Ukonorowaniem uroczystości było wręczenie Krzyży Solidarności Walczącej. Otrzymało je 15 osób. 
Naszą Fundację reprezentował Edek Frankiewicz, Andrzej Kołodziej i Roman Zwiercan  ze sztandarem Solidarności Walczącej z Trójmiasta, którego jesteśmy fundatorem.

Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Sponsor

bz wbk

Partnerzy


partner PKO

Sponsor Inscenizacji

pko

Wyłączny Partner Inscenizacji "Grudzień '70"

Polecamy strony