WARSZTATY HISTORYCZNE DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ I PONADGIMNAZIALNEJ W GDYNI

archiwum » archiwum 2014

WARSZTATY HISTORYCZNE DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

I PONADGIMNAZIALNEJ W GDYNI

 

 

Dorobek warsztatów historycznych dostępny jest w części na stronie FPIH a film na youtube.

Zobacz więcej:

Zajęcia warsztatowe z zespołami realizującymi projekt - galeria fotografii

Warsztaty Historyczne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Gdyni. Wyróżnienia dla uczniów – II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Gdyni

Warsztaty Historyczne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Gdyni – FinałWystawa "Solidarność Młodych"

Wystawa "Warsztaty Historyczne" - cz.I

Wystawa "Warsztaty Historyczne" - cz.II 

„Miasto Zmartwychwstałe – Grudzień 1970” - film znajduje się na kanale Doriana Butkiewicza na platformie YouTube

 

 

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna rozpoczyna realizację projektu: 
„WARSZTATY HISTORYCZNE DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ 
I PONADGIMNAZIALNEJ W GDYNI”

 
Zadanie jest adresowane do młodzieży szkolnej z gdyńskich szkół. Będzie realizowane
w formie warsztatów historycznych i polegać będzie na przygotowaniu przez młodzież
publikacji – swoistego podręcznika /wystawy, filmy/ dotyczącej historycznych wydarzeń
w Gdyni. 

Do uczestnictwa i pomocy w w/w warsztatach zaprosić chcemy byłych opozycjonistów oraz działaczy Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 

Podczas warsztatów tematycznych prowadzonych przez historyków IPN oddział Gdańsk 
i wolontariuszy Fundacji obejmujących planujemy uwzględnić przede wszystkim następujące wydarzenia w historii Gdyni: 
-  bohaterską obronę Gdyni we wrześniu 1939 roku - szczególna rola Harcerzy Polskich; 
- eksterminację Polaków z Pomorza po wkroczeniu wojsk hitlerowskich - mord w Piaśnicy, przymusowe wysiedlenia Polaków; 
- konspirację na pomorzu (Gryf Pomorski, Brygada Wileńska); 
- drugą konspiracja na Pomorzu w latach 1945 – 1948; 
- rewoltę grudniową 1970 roku na Wybrzeżu, genezę strajków sierpnia ’80; 
- Sierpień 80 i powstanie Ruchu Społecznego Solidarność oraz NSZZ „Solidarność”, 
a także stan wojenny w Polsce i zwycięstwo demokracji w 1990 roku.

Zajęcia warsztatowe będą realizowane w lokalu użyczonym przez miasto Gdynia Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna, „Gdynia Przystanek Historia”, ul. Morska 9a w
Gdyni, w miejscach pamięci ważnych dla projektu wydarzeń historycznych w Gdyni.

Rezultat zadania w postaci opracowanych wystaw i filmów prezentowany będzie w gdyńskich szkołach. 

Projekt będzie realizowany do 19 grudnia 2014 r. Planowane jest zorganizowanie spotkań warsztatowych dla grup (do) 25 osobowych.

Dyrektorów szkół i nauczycieli zainteresowanych udziałem w realizowanym projekcie, dla ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z koordynatorem projektu.

Koordynatorem projektu jest Andrzej Kołodziej prezes Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna – kontakt: email: fpih@wp.pl  tel. 792 453 909.

Informacje o realizacji projektu sukcesywnie umieszczane będą na stronie:
www.fundacja-pih.pl

 

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Banku Zachodniego WBK

Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Sponsor

bz wbk

Partnerzy


partner PKO

Sponsor Inscenizacji

pko

Wyłączny Partner Inscenizacji "Grudzień '70"

Polecamy strony