ANTOLOGIA PRASY SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ W TRÓJMIEŚCIE

Wydawnictwa » ANTOLOGIA PRASY SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ W TRÓJMIEŚCIE

  • okładka książki
    okładka książki

ANTOLOGIA PRASY
SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ
W TRÓJMIEŚCIE

Nie sposób zrozumieć działalności Solidarności Walczącej w ogóle, a Solidarności Walczącej Trójmiasta w szczególności, bez analizy materiałów, które po niej pozostały, a których tworzenie w drugiej połowie lat osiemdziesiątych stanowiło podstawę aktywności tej organizacji. Sześć lat istnienia Solidarności Walczącej w Trójmieście to bowiem aż osiem ukazujących się mniej lub bardziej regularnie periodyków, dwadzieścia trzy rozproszone w różnych miastach drukarnie, tysiące ulotek, kilkanaście tytułów książkowych i dziesiątki – zaangażowanych, a dziś często zapomnianych – działaczy1.
Trzon działalności wydawniczej Solidarności Trójmiasta niewątpliwie stanowiły dwa biuletyny: „Solidarność Walcząca”, mająca początkowo w podtytule informację: „Wydaje Agencja Informacyjna SW Oddział Trójmiasto,
później „Pismo organizacji Solidarność Walcząca”, aż wreszcie krótko „Oddział Trójmiasto”, oraz pismo o tym samym tytule „Solidarność Walcząca”, lecz z dopiskiem „Pismo organizacji Solidarność Walcząca, Grupa Zakładowa
Stoczni im. Komuny Paryskiej”. Antologię ich publikacji przekazujemy właśnie do rąk czytelników. W celu szerszego spojrzenia na aktywność trójmiejskiej Solidarności Walczącej warto przyjrzeć się także innym periodykom
ukazującym się w tamtym czasie przy udziale tej organizacji.

NazwaRozmiarData
icoAntologia.pdf

Antologia prasy SW w Trójmieście

8268.04 KB2017-08-09 00:13
Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Sponsor

bz wbk

Partnerzy


partner PKO

Sponsor Inscenizacji

pko

Wyłączny Partner Inscenizacji "Grudzień '70"

Polecamy strony