Wydawnictwa

 • okładka książki

  ANTOLOGIA PRASY SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ W TRÓJMIEŚCIE

  Nie sposób zrozumieć działalności Solidarności Walczącej w ogóle, a Solidarności Walczącej Trójmiasta w szczególności, bez analizy materiałów, które po niej pozostały, a których tworzenie w drugiej połowie lat osiemdziesiątych stanowiło podstawę aktywności tej organizacji. Sześć lat istnienia Solidarności Walczącej w Trójmieście to bowiem aż osiem ukazujących się mniej lub bardziej regularnie periodyków, dwadzieścia trzy rozproszone w różnych miastach drukarnie, tysiące ulotek, kilkanaście tytułów książkowych i dziesiątki – zaangażowanych, a dziś często zapomnianych – działaczy1.


  Czytaj...
 • Album "Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni" tom VI

  Historia strajku sierpniowego w 1980 r. powoli blednie w naszej pamięci – minęło 37 lat. Przyzwyczailiśmy się do pewnego obrazu tamtych dni,  który jednak z roku na rok traci trochę kolorów, trochę szczegółów, ostrość… Tamte wydarzenia nie rozpalają w nas emocji. Dzisiaj żyjemy czymś innym,  w innym świecie i inne nurtują nas problemy.


  Czytaj...
 • Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni

  Album "Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni" tom V

  Odbudowywanie naszej pamięci o „Solidarności” nie jest łatwe. Ten zwycięski ogólnonarodowy, antykomunistyczny zryw powinien być podwaliną, fundamentem naszej narodowej tożsamości i dumy. Pamięć o tym powinna w nas trwać i kształtować nasze postawy. Ale chyba tak nie jest. Minęło 36 lat trudnych dla społeczeństwa doświadczeń. Bolesnych - bo upokarzających i niszczących. I tak naprawdę żyjemy już w innej rzeczywistości, kształtowanej głównie przez potrzeby dnia codziennego. Ta „nasza” Solidarność została zawężona do pospolitego hasła, wykorzystywanego przez polityków, a dla nas – chyba już niewiele znaczy… Dlaczego? 1980 rok - zachłyśnięcie się zwycięstwem, odzyskaną godnością, wielki ładunek nadziei, że można żyć bez ciągłego zakłamania, upokorzenia, że zbudujemy nasz świat sprawiedliwy, wrażliwy na innych, że dobro zatriumfuje…. Mieliśmy poczucie, że kształtujemy tą naszą zeczywistość, w trudzie i znoju, ale według naszych głęboko zakorzenionych wartości i pragnień. Chcieliśmy naprawiać to całe zło, które na nas spadło wraz z komunizmem, socjalizmem, czerwoną zarazą…


  Czytaj...
 • Album "Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni" tom IV

  „Solidarność, miłość, godność - dopiero w imię tych rzeczy postępujemy jak ludzie.”

  Maria Dąbrowska


  Czytaj...
 • Album "Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni" tom III

   Zgodnie z zapowiedzią przygotowaliśmy III tom albumu "Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni"


  Czytaj...
 • Album "Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni" tom II

  Albumu jest wspólnym dziełem Andzreja Kołodzieja, Danuty Sadowskiej, Romana Zwiercana i Michała Gucia, który opracował rozdział poświęcony "Poczcie strajkowej".


  Czytaj...
 • ludzie-okladka[1].jpg

  Album "Ludzie Sierpnia 80 w Gdynii"

  32 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych była okazją do zaprezentowania niezwykłego albumu "Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni", autorstwa Danuty Sadowskiej, Romana Zwiercana i Andrzeja Kołodzieja


  Czytaj...
 • okladka_wzz[1].jpg

  Książka "Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża"

  Książka "Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża" autorstwa Andrzeja Kołodzieja


  Czytaj...
 • o godnosc II wyd_okladka.jpg

  Książka "... o godność i wolność. Po prostu..."

  Solidarność Walcząca w Trójmieście w latach 1982 - 1990."  Książka opracowana przez Andrzeja Kołodzieja i Romana Zwiercana na podstawie wspomnień kilkudziesięciu osób tworzących Solidarność Walczącą Oddział Trójmiasto.


  Czytaj...
 • Komunardzi.jpg

  Książka "Gdyńscy Komunardzi" - Andrzej Kołodziej

  Książka autorstwa Andrzeja Kołodzieja


  Czytaj...
 • okladkaSWT_przod.jpg

  Książka "Solidarność Walcząca Trójmiasto"

  W ramach obchodów 30 rocznicy Solidarności Walczącej Andrzej Kołodziej wspólnie z Romanem Zwiercanem podjeli się uzupełnienia i przepracowania wcześniej wydanej pozycji "...o godność i wolność. Po prostu...".


  Czytaj...
 • 2014-12-18-Solidarnosc-mlodych-okladka-na-str.jpg

  "Solidarność młodych" - publikacja opracowana z udziałem uczniów gdynskich szkół.


  Czytaj...
 • 2016-03-08 Inka.jpg

  WARSZTATY  HISTORYCZE   DZIEDZICTWO KRESÓW


  Czytaj...
Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Sponsor

bz wbk

Partnerzy


partner PKO

Sponsor Inscenizacji

pko

Wyłączny Partner Inscenizacji "Grudzień '70"

Polecamy strony