stdarek
Główna
 
Aktualności
 
Stowarzyszenie
 
Zasady Ideowe-Program
 
Prasa SW Trójmiasto
 
Prasa SW SKP
 
Inne druki ulotne SW
 
Książki i broszury SW
 
"Poza Układem"
 
Prasa inna druk SW
 
Radio SW
 
Terroryści i oszołomy :)
 
Ludzie
 
Relacje
 
Galeria
 
Ciekawe
 
Dokumenty IPN
 

Obchody 25 lecia SWT

 
Linki - strony SW
 
Forum SW

Jednym z przedsięwzięć Solidarności Walczącej był druk miesięcznika "Poza Układem" redagowanego przez Joannę i
Andrzeja  Gwiazdę. Drukowaliśmy go do 1990 r. Stało się to przyczyną wielu spekulacji. Nas uważano za ludzi "Gwiazdy",
  Ich za działaczy, ideologów Solidarności Walczącej. Wrażenie to potęgowane było podobnym zdaniem w wielu kwestiach,
 zwłaszcza bardzo krytyczną oceną działań Lecha Wałęsy - przynajmniej przez członków SW w Trójmieście.
Niemniej, poza sympatią (jak się okazało) z naszej strony, formalnie nic nas nie łączyło.
Więcej. Po latach dowiedzieliśmy się:
"Nasze stosunki z SW były w zasadzie dobre, chociaż nie akceptowaliśmy
wodzowskiego modelu organizacji, a cel polityczny – wyprowadzenie z „Solidarności” całego radykalnego skrzydła –
uważaliśmy za szkodliwy dla przyszłości Polski. "
 - Andrzej Gwiazda
"Gwiazdozbiór w Solidarności"
Wydawnictwo "Obywatel" 2009 rok.

Fragment książki


"Poza Układem"
Redakcję "Poza Układem" tworzyła Joanna Gwiazda. Współpracowało z Nią wielu ludzi związanych z nami. W różnym okresie, artykuły pisali, między innymi: Wiesia Kwiatkowska, Lila Badurska czy Bogdan Spodzieja.

Redakcję techniczną, już w stu procentach  tworzyli nasi członkowie lub współpracownicy. Makiety przygotowywały najczęściej Panie, między innymi Małgosia Zwiercan i Ewa Kalisz. Dziewczyny dokonywały cudów aby, (bez komputerów), sensownie rozmieścić w numerze, otrzymane w różnej formie materiały źródłowe. Część, zwlaszcza początkowo, trafiała do składu w formie rękopisów. Swój wkład w przygotowanie miewał także Roman Zwiercan.

Diapozytywy organizował początkowo Andrzej Kołodziej. Później wykonywał je Roman Zwiercan i Jacek Parzych.
Gdy druk był już offsetowy, przygotowaniem blach zajmował się Jurek Kanikuła i do kilku numerów, załatwiał chyba Edek Frankiewicz, na którego barkach spoczywało, zwłaszcza pod koniec działalności, organizowanie papieru. Kupowaliśmy papier z każdego możliwego źródła, często płacąc więcej niż obowiązująca, oficjalna cena.

Pierwsze numery "Poza Układem" drukował Karol Krementowski, na powielaczu wykradzionym z "Unimoru".  
Była to inicjatywa niezależna i pozostająca poza kontrolą podziemnych władz "Solidarności". Bogdan Borusewicz
kierujący w 1984 r. gdańską konspiracją, nakazał Andrzejowi Kołodziejowi, współpracującemu wówczas z Nim,  odebranie powielacza. Andrzej odmówił i to było bezpośrednią przyczyną Jego odejścia od działalności związkowej i zaangażowania się w tworzenie struktur Solidarności Walczącej. 

Od tego czasu biuletyn drukowany był w różnym składzie, między innymi przez: Andrzeja Kołodzieja, Romana Zwiercana, Jacka Parzycha i Jurka Kanikułę. W końcowym okresie, gdy drukowaliśmy już na offsecie, dołączył Piotrek Komorowski. Ostatnie numery, w 1990 r., sygnowane przez SW, drukował Jędrek Terlikowski z Danielem Trapkowskim. 

Nie potrafimy dzisiaj odtworzyć od którego numeru drukarze z SW powielali pismo Joanny Gwiazdy. Początkowo nie ujawnialiśmy tej informacji, dopiero od szóstego numeru zamieszczany jest dopisek: Druk SW. Z tego względu zamieszczamy skany już od numeru pierwszego. Warte podkreślenia jest, że za drukowanie i kolportaż nigdy nie były pobierane żadne opłaty. Ciekawostką jest też fakt, że w niektórych miesiącach, ze względu na objętość i nakład, drukowaliśmy łącznie więcej dla Joanny i Andrzeja Gwiazdów, niż dla Solidarności Walczącej.

 nr 1/84 styczeń 1984r.   PU 1/84
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9   str. 10  

 nr 2/84 kwiecień 1984r.   PU 2/84
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9   str. 10  
str. 11   str. 12   str. 13   str. 14  


 nr 3/84 maj 1984r.   PU 3/84
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9   str. 10   str. 11   str. 12  

nr 4/84 lipiec 1984r.   PU 4/84
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9   str. 10   str. 11   str. 12  

nr 5/84 grudzień 1984r.   PU 5/84
  brak   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9   str. 10   
brak
  str. 12  

1985 r.

 nr 6/85 maj 1985r.   PU 6/85
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9   str. 10  

 nr 7/85 listopad (?) 1985r.   PU 7/85
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9  

 nr 8/85 grudzień 1985r.   PU 8/85
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8  

1986 r.

 nr 9/86 luty 1986r.   PU 9/86
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8  

 nr 10/86  1986r.   PU 10/86
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9   str. 10  


1989 r.
 nr 1/89 styczeń 1989r.   PU 1/89
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9   str. 10
  str. 11   str. 12   str. 13   str. 14   str. 15   str. 16   str. 17   str. 18  


 nr 2/89 luty 1989r.   PU 2/89
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9   str. 10
  str. 11   str. 12   str. 13   str. 14   str. 15   str. 16   
 

 nr specjalny 89 luty 1989r.   PU LUTY /89 SPECJALNY
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8    

   
 nr 3/89 marzec 1989r.   PU 3/89
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9   str. 10
  str. 11   str. 12   str. 13   str. 14   str. 15   str. 16   


nr 4/89 kwiecień 1989r.   PU 4/89
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9   str. 10   str. 11   str. 12
  str. 13   str. 14   str. 15   str. 16   str. 17   str. 18   str. 19   str. 20   str. 21   str. 22


nr specjalny 89 maj 1989r.   PU MAJ/ 89 SPECJALNY
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9   str. 10  

 nr 5-6/89 maj / czerwiec 1989r.   PU 5-6/89
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9   str. 10   str. 11  
str. 12   str. 13   str. 14   str. 15   str. 16   str. 17   str. 18   str. 19   str. 20   

 
 nr 7/89 lipiec 1989r.   PU 7/89
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9   str. 10  
str. 11   str. 12   str. 13   str. 14   str. 15   str. 16   str. 17   str. 18  


 nr 8/89 październik 1989r.   PU 8/89
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9   str. 10  
 str. 11   str. 12   str. 13   str. 14   str. 15   str. 16   


nr 9/89 listopad 1989r.   PU 9/89
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9   str. 10   str. 11   str. 12
  str. 13   str. 14   str. 15   str. 16   str. 17   str. 18   str. 19   str. 20   str. 21   str. 22
    str. 23   str. 24  


 nr 10/89 z grudnia 1989r.   PU 10/89
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9   str. 10
  str. 11   str. 12   str. 13   str. 14   str. 15   str. 16   str. 17   str. 18   str. 19   str. 20

1990 r.

 nr 1/90 styczeń 1990r.   PU 1/90
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9   str. 10   str. 11   str. 12
   

 nr 2/90 z lutego 1990r.   PU 2/90
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9
  str. 10   str. 11   str. 12   str. 13   str. 14   str. 15   str. 16


 nr 3/90 z marca 1990r.   PU 3/90
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9
  str. 10   str. 11   str. 12   str. 13   str. 14   str. 15   str. 16


 nr 4/90 z kwietnia 1990r.  
PU 4/90
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9
  str. 10   str. 11   str. 12   str. 13   str. 14   str. 15   str. 16

 nr 5/90 maj 1990r.   PU 5/90
  str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9   str. 10  
 str. 11   str. 12   str. 13   str. 14   str. 15   str. 16   


nr 6/90 z czerwca 1990r.    PU 6/90
str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9  
str. 10   str. 11   str. 12   str. 13   str. 14   str. 15   str. 16


 nr 7/90 z lipca 1990r.    PU 7/90
str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8   str. 9  
str. 10   str. 11   str. 12   str. 13   str. 14   str. 15   str. 16Na początku sierpnia 1990 roku, Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto zakończyła działalność wydawniczą i poligraficzną. Następny, po tej dacie, numer "Poza Układem", połączony 8-9/90,  ukazał się na początku października 1990 roku.
Redakcję techniczną i skład nadal robili członkowie Solidarności Walczącej, ale już nie w ramach organizacji.
Podobnie z drukiem, "PU" na offsecie, powielali w legalnie utworzonej drukarni, Zakładu Poligraficznego "Trango", Jędrek Terlikowski i Daniel Trapkowski.

 

Link   
Szablony stron