stdarek
Główna
 
Aktualności
 
Stowarzyszenie
 
Zasady Ideowe-Program
 
Prasa SW Trójmiasto
 
Prasa SW SKP
 
Inne druki ulotne SW
 
Książki i broszury SW
 
"Poza Układem"
 
Prasa inna druk SW
 
Radio SW
 
Terroryści i oszołomy :)
 
Ludzie
 
Relacje
 
Galeria
 
Ciekawe
 
Dokumenty IPN
 

Obchody 25 lecia SWT

 
Linki - strony SW
 
Forum SW

"Solidarność Walcząca" Grupy Zakładowej SKP

W 1985 roku zorganizowana została Grupa SW Stoczni im. Komuny Paryskiej. Głównym animatorem,
osobą, wokół której skupiali się ludzie był Edek Frankiewicz, elektryk z wydziału K 1. Został On szefem
Grupy, która zmonopolizowała wkrótce podziemną działalność na terenie stoczni.
W składzie byli ludzie, którzy często łączyli przynależność do Solidarności Walczącej z innymi formami aktywności społecznej. Także z działalnością w podziemnych strukturach związkowych.
Podziemne TKZ-y były kontrolowane na wielu wydziałach przez ludzi SW.
Wyznacznikiem istnienia samodzielnej struktury Solidarności Walczącej było wydawanie własnego pisma.
Mniej więcej po roku zdecydowano więc o utworzeniu gazetki i odtąd  ukazywała się z różną częstotliwością
(zwykle co 2-4 tygodnie) aż do 1990 r., w nakładzie od 2000 do 10000 egz.

W skład redakcji wchodzili:
Edek Frankiewicz, Roman Zwiercan, współpracował Roman Kalisz,
Małgosia Żywolewska przepisywała i przygotowywała matryce.
Później,
skład komputerowy - Bogusław Jackowski


Pierwszy numer ukazał się 20 marca 1986 r.

str. 1   str. 2    str. 3   str. 4 

20.04.1986 nr 2 
str. 1   str. 2   str. 3   str. 4 

21.05.1986 nr 3  
str. 1   str. 2   str. 3   str. 4  

3.07.1986 nr 4 
str. 1   str. 2   str. 3   str. 4 

21.07.1986 nr 5  
str. 1   str. 2   str. 3  str. 4  

20.08.1986 nr 6
str. 1  str. 2

22.08.1986 nr 7
str. 1   str .2   str. 3   str. 4

20.09.1986 nr 8 
str. 1   str. 2   str. 3  str. 4 

24.10.1986 nr 9 
str. 1   str. 2   str. 3   str. 4 

10.11.1986 nr 10 
str. 1   str. 2   str. 3   str. 4 

27.01.1987 nr 11 
str. 1   str. 2   str. 3   str. 4  

25.02.1988 nr 13-14
str. 1   str. 2   str. 3   str. 4

04.1988 nr 15
str. 1   str. 2   str. 3   str. 4

30.06.1988 nr specjalny, poświęcony aresztowaniu Romana Zwiercana
str. 1   str. 2

11.11.1988 nr 18 (?) brak numeru
str. 1   str. 2   str. 3   str. 4

16.11.1988 nr 19
str. 1   str. 2   str. 3   str. 4  

29.11.1988 nr 20
str. 1   str. 2   str. 3   str. 4  

15.12.1988 nr 21
str. 1   str. 2   str. 3   str. 4 

12.01.1989 nr 22
str. 1   str. 2   str. 3   str. 4  

25.01.1989 nr 23
str. 1   str. 2   str. 3   str. 4 

9.02.1989 nr 24
str. 1   str. 2   str. 3   str. 4   

23.02.1989 nr 25
str. 1   str. 2   str. 3   str. 4   

8.03.1989 nr 26
str. 1   str. 2    str. 3   str. 4

22.03.1989 nr 27
str. 1   str. 2   str. 3   str. 4  

04.04.1989 nr 28
str. 1   str. 2  

24.04.1989 nr 29
str. 1   str. 2  

02.05.1989 nr 30
str. 1   str. 2  

17.05.1989 nr 31
str. 1   str. 2  

1.06.1989 nr 32
str. 1   str. 2  

15.06.1989 nr 33
str. 1   str. 2  

01.07. 1989 nr 34
str. 1   str. 2  

14.07. 1989 nr 35 (wersja polsko i angielsko języczna)
str. 1 (pol.)   str. 2 (ang.)

7.08.1989 nr 36
str. 1   str. 2  

24.08.1989  nr 37 (? brak numeru)
str. 1   str. 2  

18.09.1989 nr 38
(? brak numeru)
str. 1   str. 2

09.1989 (brak numeru)
str. 1   str. 2  

30.09.1989 nr 39
str. 1   str. 2  

15.10.1989 nr 40
str. 1   str. 2 

31.10.1989 nr 41
str. 1  str. 2 

11.11.1989 nr specjalny, poświęcony rocznicy odzyskania niepodległości
str. 1   str. 2   str. 3   str. 4   str. 5   str. 6   str. 7   str. 8

15.11.1989 nr 42
  str. 1    str. 2   

30.11.1989 nr 43
  str. 1    str. 2   

10.02.1990 nr 45
str. 1   str. 2  

16.05.2010 
Okolicznościowy, wznowiony z okazji 25 lecia SWT numer specjalny

str. 1   str. 2  

 

Link   
Szablony stron