stdarek
Główna
 
Aktualności
 
Stowarzyszenie
 
Zasady Ideowe-Program
 
Prasa SW Trójmiasto
 
Prasa SW SKP
 
Inne druki ulotne SW
 
Książki i broszury SW
 
"Poza Układem"
 
Prasa inna druk SW
 
Radio SW
 
Terroryści i oszołomy :)
 
Ludzie
 
Relacje
 
Galeria
 
Dokumenty IPN
 
Ciekawe
 

Obchody 25 lecia SWT

 
Linki - strony SW
 
Forum SW

17 stycznia 2007 r. w siedzibie firmy "Waza" we Wrocławiu kilkudziesięciu działaczy SW powołało Stowarzyszenie Solidarność Walcząca.

Organizacja Pożytku Publicznego
Stowarzyszenie Solidarność Walcząca

 Przedstawiamy się:

ukonstytuowaliśmy się 17.01.2008r.;
czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony;
siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław;
uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego i, jako taka, zostaliśmy wpisani do KRS pod numerem 0000283315

Będziemy kontynuować i rozwijać idee organizacji Solidarność Walcząca.

  • Stowarzyszenie może posiadać własne organy prasowe oraz inne media.
  • Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
  • Działalność pożytku publicznego jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia.
................................................
  • Propagowanie i rozwijanie idei wolnego i solidarnego społeczeństwa.
  • Wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu; pielęgnowanie i przekazywanie młodemu pokoleniu historii i legendy Solidarności Walczącej;
  • Wspieranie i pomoc dawnym doświadczonym przez los członkom i współpracownikom Solidarności Walczącej oraz innym osobom, które czynnie uczestniczyły w opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej, a obecnie znalazły się w trudnych warunkach materialnych; reprezentowanie ich interesów wobec instytucji państwowych i społecznych;
  • Gromadzenie i ochrona historycznych zasobów archiwalnych, prowadzenie badań naukowych, opracowywanie i publikowanie dokumentów, wspomnień i świadectw oraz popularyzowanie wiedzy historycznej, w tym zwłaszcza dotyczącej działalności SW oraz innych organizacji i ruchów opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej z lat 1944–1990;
  • Współpraca z ruchami demokratycznymi w innych krajach; wspieranie takich ruchów w krajach niedemokratycznych.

................................................

Telefon do sekretariatu biura Stowarzyszenia Solidarności Walczącej: 601 994 669

e-mail: sw.sekretariat@gmail.com

adres do korespondencji: ul. Kamienna 4/98, 53-308 Wrocław


Składki członkowskie Stowarzyszenia SW należy wpłacać na konto 

nr 64 1090 1522 0000 0001 0735 2590


................................................

- statut Stowarzyszenia

- władze

- ogłoszenia Stowarzyszenia

- strona www


................................................ 


 

Link   
Szablony stron